วันอังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวประจำวัน > ตะลึง! 10 ประเทศที่มีมุสลิมมากที่สุดในปี 2060

ตะลึง! 10 ประเทศที่มีมุสลิมมากที่สุดในปี 2060


หมวดหมู่ : ข่าวประจำวัน เปิดอ่าน 1,171 ครั้ง


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ตะลึง! 10 ประเทศที่มีมุสลิมมากที่สุดในปี 2060

การกำหนดกลุ่มรายการด้วยจำนวน 10 เป็นเรื่องง่ายสำหรับการแสดงและแยกแยะข้อมูลต่าง ๆ ดังเช่น ตารางแสดงรายชื่อประเทศที่มีประชากรชาวคริสต์ และมุสลิม ที่จะนำเสนอข้างล่างนี้ ซึ่งจะเปิดเผยความแตกต่าง หลากหลาย และการคาดการณ์ในอนาคต สำหรับศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก 2 ศาสนานี้

สถิติ เข้ารับอิสลาม ประเทศต่างๆทั่วโลก
Ayana Jihye Moon อดีตสมาชิกวงเกิร์ลแบนด์เกาหลีเข้ารับอิสลาม
2 ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่า ประชากรมุสลิมของโลกกระจุกตัวอยู่ในประเทศที่เป็นศูนย์กลางหลักของอิสลาม มากกว่าประชากรชาวคริสต์ทั่วโลก ในขณะที่ศาสนาคริสต์มีความกระจายตัวมากกว่า โดยราว 2 ใน 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของชาวมุสลิมทั่วโลก อาศัยอยู่ในประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก 10 ประเทศ ในขณะที่ชาวคริสต์ทั่วโลกเพียงร้อยละ 48 อาศัยอยู่ในประเทศที่มีประชากรคริสเตียนมากที่สุดในโลก 10 ประเทศ

ตารางแสดงประเทศที่มีมุสลิมมากที่สุดในโลก 10 อันดับ (ปี 2015 และการคาดการณ์ในปี 2060)

ในอีกด้านหนึ่งพบว่า กว่าครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 52 ของชาวคริสต์ทั่วโลก อาศัยอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่มีประชากรคริสเตียนมากที่สุดในโลก 10 อันดับในตาราง ในขณะที่จำนวนมุสลิมเพียงกว่า 1 ใน 3 หรือราวร้อยละ 35 อาศัยอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ 10 ประเทศที่มีจำนวนมุสลิมเป็นประชากรมากที่สุด (ตามที่แสดงในตาราง)

สรุปคือ ชาวคริสต์ทั่วโลก 1.2 พันล้านคน อาศัยอยู่ในประเทศอื่น ที่นอกเหนือจาก 10 ประเทศที่มีชาวคริสเตียนมากที่สุดในโลก ในขณะที่ชาวมุสลิมทั่วโลกเพียง 609 ล้านคน อาศัยอยู่ในประเทศอื่นที่นอกเหนือจาก 10 ประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก หรือคิดเป็น 2:1 ส่วนนั่นเอง

ตารางแสดงประเทศที่มีพลเมืองชาวคริสต์มากที่สุดในโลก 10 อันดับ (ปี 2015 และคาดการณ์ในปี 2060)

หลายประเทศในตารางที่ระบุมีประชากรมุสลิม หรือคริสเตียนที่มากที่สุดในโลก ยังมีประชากรจำนวนมาก (หรือมากกว่า) ที่นับถือศาสนาอื่น ๆ อาทิ ประเทศอินเดีย ซึ่งมีมุสลิมมากเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่อิสลามเป็นศาสนาของชนกลุ่มน้อยในอินเดีย (ร้อยละ 15) ในขณะที่ฮินดูเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ หรือไนจีเรีย ซึ่งติดอันดับที่ 6 ของประเทศที่มีชาวคริสต์มากที่สุดในโลก (87 ล้าน) ก็ยังติดอันดับ 5 ของตารางประเทศที่มีมุสลิมมากที่สุดในโลก (90 ล้าน)

ตารางยังแสดงให้เห็นถึงขอบเขตที่ศูนย์รวมประชากรสำหรับศาสนาเหล่านี้ ได้ขยายออกไปจากศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ หรือแหล่งกำเนิดของศาสนา ยกตัวอย่าง 5 ประเทศที่มีจำนวนมุสลิมมากที่สุดในโลก ล้วนอยู่ในเอเชียใต้ / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในดินแดนซาฮาร่าน้อย มากกว่าที่อยู่ในตะวันออกกลาง ในขณะที่ 3 ประเทศที่มีประชากรชาวคริสต์มากที่สุดในโลกอยู่ในทวีปอเมริกา มากกว่าในตะวันออกกลางหรือทวีปยุโรป

ในภาพรวม ชาวคริสต์ทั่วโลกมีอยู่ราว 2.3 พันล้านคน ในขณะที่มุสลิมทั่วโลกมีอยู่ราว 1.8 พันล้านคน ช่องว่างระหว่าง 2 จำนวนนี้ คาดว่าจะแคบลงภายในปี 2060 โดยสำนักสำรวจพิว คาดการณ์ว่า ในปี 2060 ชาวคริสต์ทั่วโลกจะมีอยู่ 3 พันล้านคน ในขณะที่จำนวนชาวมุสลิมก็จะอยู่ที่เกือบ 3 พันล้านคนเช่นเดียวกัน เหตุผลหลักก็คือ มุสลิมมีลูกมากกว่าชาวคริสต์นั่นเอง

คาดการณ์ว่า ในปี 2060 จำนวนเฉลี่ยของมุสลิมทั่วโลก ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก 10 ประเทศ จะลดลงกว่าในปัจจุบัน (จากเดิมร้อยละ 65 เหลือร้อยละ 60) ในขณะที่จำนวนเฉลี่ยของชาวคริสต์ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีชาวคริสต์มากที่สุดในโลก 10 ประเทศ จะคงจำนวนเท่าเดิม (ร้อยละ 48)

คาดการณ์ว่า ในปี 2060 จำนวนประชากรมุสลิมในอินเดียจะแซงหน้ามุสลิมในอินโดนีเซีย แต่มุสลิมในอินเดียก็จะยังคงเป็นชนกลุ่มน้อย (ร้อยละ 19 ของจำนวนประชากรทั่วประเทศ) ในจำนวนชาวฮินดูซึ่งยังคงเป็นประชากรส่วนใหญ่ในอินเดีย

คาดว่า สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรคริสเตียนมากที่สุดในโลก จะยังคงครองตำแหน่งเดิมไว้ได้ ในขณะที่ประเทศที่อยู่ในลำดับต่ำกว่า ทั้ง แทนซาเนีย อูกันด้า และเคนยา จะเขยิบขึ้นมาในตำแหน่งที่สูงขึ้น และคาดว่า รัสเซีย เยอรมัน และจีน จะหลุดโผออกไปจากประเทศที่มีจำนวนมุสลิมมากที่สุดในโลก 10 อันดับ

ที่มา: www.pewresearch.org

http://news.muslimthaipost.com/news/33208

เปิดอ่าน 1,171 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ตะลึง! 10 ประเทศที่มีมุสลิมมากที่สุดในปี 2060 "

ปิดการแสดงความคิดเห็น