วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

มัสยิดดารุลฟาล๊ะห์ ตั้งอยู่บนเกาะ ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ

21 ส.ค. 2021
147