วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

นางสาวโนร์ ฟารฮาตุล ฟัยรูซะฮ์ ชนะการแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระดับนานาชาติครั้งที่-61

ขอแสดงความยินดีกับแชมป์ผู้ชนะเลิศการแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระดับนานาชาติครั้งที่-61
นางสาวโนร์ ฟารฮาตุล ฟัยรูซะฮ์ บินตี ปานุต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

 

Setinggi-tinggi tahniah kepada Cik Nor Farhatul Fairuzah binti Panut, Pelajar tingkatan 6 Al-Farabi 2, yang telah memenangi Johan Qariah dalam Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Antarabangsa ke-61

Anak Muda Hebat, Generasi Al-Quran.
เยาวชนก้าวหน้า เยาวชนผู้ศึกษาอัลกุรอาน

 

Abdul Karim Abdul Kadir