วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

มารู้จัก! โรงแรมวากัฟของอุษมาน บิน อัฟฟาน ในเมืองมาดีนะห์

โรงแรมวากัฟของอุษมาน บิน อัฟฟานในเมืองมาดีนะห์

🔴 โรงแรมนี้สร้างจากเงินของ เคาะลีฟะห์อุษมาน บิน อัฟฟาน โดยชาวมุสลิมส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าท่านเคาะลีฟะห์อุษมาน บินอัฟฟานมีบัญชีธนาคารในธนาคารแห่งหนึ่งของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย.. ซึ่งเขาทิ้งไว้บ่อน้ำและสวนอินทภาลัมเป็น วากัฟ สำหรับชาวมุสลิม เป็นเกษตรกรรมและยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ รายได้ของโรงแรมได้แจกจ่ายให้กับคนยากจน คนขัดสน เด็กกำพร้าและหญิงม่ายทั้งในและนอกซาอุดีอาระเบีย 🌿🕋

Yuree Subulus Salam