วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ประเทศที่ผู้หญิงมีลูกมากที่สุดตลอดช่วงชีวิต

ในปัจจุบันมีอยู่หลายประเทศทั่วโลก ที่กำลังประสบปัญหา
‘ประชากรเกิดใหม่มีน้อยเกินไป’ ที่จะส่งผลกระทบในระยะยาว
โดยเฉพาะปัญหาด้านแรงงาน ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ

สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของปัญหาจำนวนประชากรนี้ เรียกกันว่า
‘อัตราการเจริญพันธุ์’ หรือค่าเฉลี่ยการมีบุตรของผู้หญิงหนึ่งคนตลอดช่วงชีวิต
โดยเมื่ออัตราการเจริญพันธุ์ของประเทศ ลดลงต่ำกว่า 2.1
จำนวนประชากรของประเทศนั้นๆก็จะเริ่มหดตัวลงในที่สุด

 

ในปี 1950 ในช่วงชีวิตหนึ่งของผู้หญิงมีลูกเฉลี่ย 4.7 คน
โดยสถาบันเมตริกส์สุขภาพและการประเมินผล มหาวิทยาลัยวอชิงตัน
รายงานว่า อัตราเจริญพันธุ์ทั่วโลกลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง หรือประมาณ 2.4 คน
เมื่อปี 2017 และคาดว่าอัตราเจริญพันธุ์จะตกลงเรื่อยจนเหลือแค่ 1.7 คน ในปี 2100

แม้ในหลายประเทศจะพบปัญหาประชากรเกิดใหม่ลดลงเป็นอย่างมาก
แต่ในหลายประเทศกลับตรงข้ามกัน เพราะอัตราการเจริญพันธุ์ยังคงสูงมาก
หรือหมายความว่า เป็นประเทศที่ผู้หญิงมีลูกเฉลี่ยมากที่สุด นั่นเอง

รายชื่อประเทศที่มีอัตราการเจริญพันธุ์สูงที่สุดในโลก

ประเทศไนเจอร์ (Niger)
อัตราการเจริญพันธุ์ 6.6

ประเทศโซมาเลีย (Somalia)
อัตราการเจริญพันธุ์ 5.7

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DR Congo)
อัตราการเจริญพันธุ์ 5.5

ประเทศมาลี (Mali)
อัตราการเจริญพันธุ์ 5.5

ปัจจุบันมีอยู่ 4 ประเทศในโลก
ที่มีอัตราการเจริญพันธุ์อยู่ในระดับ 5.5 ขึ้นไป
โดยทั้งสี่ประเทศนี้อยู่ในทวีปแอฟริกาทั้งหมด
เนื้อหาโดย: นำทาง