วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ผู้นำอัซฮัรเยือนอิตาลี เน้นย้ำสถาบัน 2 ศาสนาเห็นพ้องในประเด็นเพื่อมนุษยธรรม

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/313505/-.aspx

http://www.english.ahram.org.eg

สำนักข่าวทางการ MENA ของอียิปต์ รายงานว่า อิหม่ามใหญ่แห่งอัซฮัร อะเหม็ด เอล-ตาเย็บ กล่าวในการประชุมกับประธานาธิบดี เซอร์จิโอ มัตตาเรลล่า แห่งอิตาลี ว่า อัล-อัซฮัร และสำนักวาติกัน มีความเห็นพ้องต้องกัน ในประเด็นด้านมนุษยธรรม และว่า สถาบันศาสนาทั้ง 2 ได้ทำงานร่วมกันมานาน และได้กล่าวยกย่องโป๊ปฟรานซิสสำหรับความสัมพันธ์อันดีที่มีกับสถาบันชั้นนำของอิสลาม

เอล-ตาเย็บ กล่าวเสริมว่า ศาสนามีบทบาทสำคัญในการให้หลักประกันว่า ชีวิตจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและสงบ และผู้รู้ด้านศาสนาจำต้องได้รับการสนับสนุนจากนักการเมือง และรัฐบาล ที่จะต้องให้อำนาจในการดำเนินการให้บรรลุถึงสันติภาพ และสามารถเผชิญกับความท้าทายของศีลธรรมในยุคปัจจุบัน

ประธานาธิบดีอิตาลี ได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ฉันท์พี่-น้องระหว่างผู้นำฮัซฮัร กับสันตปาปาฟรานซิส ซึ่งเขากล่าวว่า เป็นแบบอย่างที่ดีของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงศีลในศาสนาต่างๆ และว่า ความร่วมมือระหว่างอัล-อัซฮัร ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำของมุสลิมซุนนี กับวาติกัน มีส่วนช่วยในการส่งเสริมคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน และการเจรจาสมานฉันท์ รวมทั้งการพยายามต่อต้านการอ้างศาสนาเพื่อเป็นเหตุผลในการก่อความรุนแรง

อัล-อัซฮัร กับนครวาติกัน กลับมามีความสัมพันธ์ระดับปกติอีกครั้ง หลังความสัมพันธ์แตกร้าวในปี 2011 ในสมัยที่สันตะปาปาเบเนดิ๊กซ์ ที่ 16 กล่าวอ้างว่า ชาวคริสเตียนในอียิปต์ต้องเผชิญกับอคติและการเลือกปฏิบัติ

ในปี 2016 เอล-ตาเย็บ ได้รับการต้อนรับจากโป๊ปฟรานซิส ที่วัง Apostolic Palace นับเป็นการเยือนที่สำคัญและประสบความสำเร็จ

ในปี 2017 โป๊ปฟรานซิสเดินทางเยือนอียิปต์ 2 วัน เพื่อส่งสารแห่งสันติ และนับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำวาติกันเยือนอียิปต์นับตั้งแต่ปี 2000

ที่มาของเนื้อหา : tangnamnews.wordpress.com