วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

รักษาสุขภาพ ป้องกันโควิด ออกห่างจากบุหรี่และสิ่งมึนเมา

14 เม.ย. 2020
89

สถานการณ์โควิด-19 พวกเราตระหนักรู้จักป้องกันเพราะเป็นโรคติดต่อ ติดแล้วอาจเสียชีวิต

แต่เหล้าบุหรี่ กระทรวงสาธารณสุข แม้ไม่ติดต่อ แต่มีผลเกี่ยวเนื่องต่อการเสียชีวติ หน่วยงานต่างๆ ย้ำเตือนถึงอันตราย ที่เกิดจากคนดื่มไปกระทำต่อผู้ไม่ดื่ม เช่นอุบัติเหตุ มีผู้พิการเสียชีวิตมากมายในแต่ละปี

หรือในกรณีบุหรี่ ที่มีคำฟัตตวาชัดเจนว่า บาป
ทั้งคนในครอบครัว คนรอบข้าง กระทบได้รับพิษควันบุหรี่ไปด้วย

ประเด็นเบาหวาน ความดัน เป็นการย้ำเตือนให้ตระหนักถึงสุขภาพตนเอง รู้จักรับประทาน เลือกสิ่งที่มีประโยชน์ เพื่อสุขภาพ

#อะไรน่ากลัวกว่า….

โควิด-19 สถิติ 3 เดือนเสียชีวิต 40 ราย

ดื่มสุรา เสียชีวิตเดือนละ 2,100 ราย

บุหรี่ เสียชีวิตเดือนละ 4,500 ราย

เบาหวาน ความดัน เสียชีวิตเดือนละ 6,000 ราย

ที่มา : ข้อมูล สถิติค่าเฉลี่ย -สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
, กระทรวงสาธารณสุข , เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
——————————————————
#White news #whitechannel.tv