วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

มัสยิดอัลเราะห์มานียะห์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

16 พ.ย. 2021
283

มัสยิดอัลเราะห์มานียะห์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เป็นมัสยิดที่อยู่ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรม ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย มัสยิดแห่งนี้ เป็นศูนย์กลาง การศึกษาศาสนาอิสลาม โดยมีหลักสูตรที่สอนอยู่สองรูปแบบ หนึ่งคือ การสอนฮาฟิร (ท่องจำกุรอ่าน) และการสอนหลักสูตรอาเล็ม คือหลักสูตรการสอนเน้นไปในเรื่องเชี่ยวชาญในคำสอน การประพฤติปฏิบัติ ทั้งคัมภีร์กุรอ่าน และอัลฮาดีษ คำกล่าว การกระทำ แบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัด (ศ๊อลฯ) ให้แม่นยำและเชี่ยวชาญ สามารถนำสู่การประพฤติปฏิบัติ และส่งต่อผู้คน หรือสามารถเป็นครูหรือเป็นผู้นำศาสนาได้

ในโรงเรียนแห่งนี้ มีนักเรียนที่ทางมูลนิธิฯ จำนวนถึง 50 คน มีทั้งชายหญิง แยกกันเป็นสัดส่วนชัดเจน มีฮัจยีมูซา เป็นประธานมูลนิธิฯ และดูแลรับผิดชอบในการจัดการบริหาร
นักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเด็กจากทางฝั่งพม่า ซึ่งสถานการณ์ การเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมที่นั้นหลายท่านคงทราบดี
ทางมูลนิธิจึงรับภาระดูแลเด็กทั้งหมดไว้ในอุปการะ ซึ่งค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนสูงมาก อันประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าครู ซึ่งครูบางคนก็เสียสละช่วยสอนโดยมิได้รับค่าตอบแทนอันใด เพียงแค่มีข้าวได้กิน ก็อัลฮัมดุลิลลา ขอเพียงได้รับใช้คำสั่งของอัลลอฮ์ในการส่งต่อคำสอนในอิสลามส่งต่อสู่คนรุ่นหลังต่อไป

พี่น้องสามารถช่วยเหลือและสนับสนุน ค่าใช้จ่ายผ่านทางประธานมูลนิธิเมตตาธรรม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-758-1664

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องในการยกระดับคุณภาพชีวิต ในด้านการศึกษา สำหรับเด็กยากจน เหล่านี้ ซึ่งกำลังรอการช่วยเหลือจากเราอยู่..ขอได้รับความขอบคุณล่วงหน้า ในการให้ความร่วมมือ เป้าหมายเพื่อเชิดชูศาสนาของอัลลอฮ์ ซุบฮาฯ..

 

ข่าวมุสลิมเชียงใหม่