วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

มัสยิดอัลฮุสเซน หรือมัสยิดบ้านตาโละมาเนาะ มัสยิดไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

07 พ.ย. 2021
1625

มัสยิดอัลฮุสเซน หรือมัสยิดบ้านตาโละมาเนาะ

มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น หรือมัสยิดตะโละมาเนาะ และเป็นที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่ามัสยิด 300ปี มัสยิดไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

อยู่ที่บ้านตะโละมาเนาะ ตำบลลุโบะสาวอ จังหวัดนราธิวาส

มัสยิดเก่าแก่แห่งหมู่บ้านตะโละมาเนาะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งผลิตคัมภีร์อัลกุรอานที่เขียนด้วยมือ ทั้งนี้ ตามประวัติกล่าวว่านายวันฮูเซ็น อัส-ซานาวี ผู้อพยพมาจากบ้านสะนอยานยา จังหวัดปัตตานี เป็นผู้สร้างมัสยิดแห่งนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2167 โดยแรกสร้างนั้นเป็นหลังคามุงใบลาน ต่อมาเปลี่ยนเป็นกระเบื้องดินเผา ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านตะโละมาเนาะยังคงใช้มัสยิดนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีศาสนกิจอยู่เป็นประจำ

สิ่งที่น่าชมที่สุดของมัสยิด 300 ปีคือลักษณะสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากมัสยิดทั่วไป กล่าวคือ เป็นอาคาร 2 หลังติดต่อกัน สร้างด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลัง ใช้ไม้สลักแทนตะปู รูปทรงของอาคารเป็นแบบไทยพื้นเมืองประยุกต์เข้ากับศิลปะจีน และมลายูที่ได้รับการออกแบบมาอย่างลงตัว ส่วนเด่นที่สุดของอาคาร คือ เหนือหลังคาจะมีฐานมารองรับจั่วบนหลังคาอยู่ชั้นหนึ่ง ส่วนหออาซานซึ่งมีลักษณะเป็นเก๋งจีน ก็ตั้งอยู่บนหลังคาส่วนหลัง ฝาเรือนใช้ไม้ทั้งแผ่นแล้วเจาะหน้าต่าง ส่วนช่องลมแกะเป็นลวดลาย ใบไม้ ดอกไม้สลับลายจีน โดยทั่วไปเข้าชมได้บริเวณภายนอกเท่านั้น หากต้องการเข้าชมภายในต้องได้รับอนุญาตจากโต๊ะอิหม่ามประจำหมู่บ้าน แต่ถ้าจะเยี่ยมชมด้านนอกก็สามารถไปได้เลยครับ

อ้างอิง
http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/travel/detail/2

มัสยิดวาดีลฮูเซ็น มัสยิด 300 ปี

Muhamad Buenae