วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

อย่าคิดว่าความเจ็บปวดในการคลอดบุตรจะสูญเปล่า

🌿#อย่าคิดว่าความเจ็บปวดในการคลอดบุตรจะสูญเปล่า🌿

สตรีพึงทราบเถิดว่า ความทุกข์ยากและ
ความเจ็บปวดที่นางได้รับจากการอุ้มทอง,
การคลอดบุตรหรือแม้กระทั้งการเลี้ยงดูบุตร,
สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ช่วยยกระดับขั้นแก่นาง
และยังเป็นสิ่งที่ช่วยลบล้างบาปให้กับนาง
หากว่านางหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์
🧷ชัยค์ อิบนุล อุษัยมีน รอฮิมะฮุลลอฮ์
ฟะตาวา นูร อะลัดดัรบ์ 11/280

The Station – Kohlanta
—————————

พระคุณแม่ เริ่มแต่ ปฏิสนธิ์
แม่ก็ทน อุ้มท้อง เหมือนครองไข้
จะลุกนั่ง ไม่ถนัด อึดอัดใจ
จนลูกได้ ย่างเข้า เก้าเดือนปลาย
สุดเจ็บปวด รวดร้าว ถึงคราวคลอด
เจ็บตลอด กายา น่าใจหาย
ต้องล้มหมอน นอนซม ระทมกาย
เสี่ยงความตาย แต่ละครั้ง หลั่งเลือดนอง
ยามลูกคลอด รอดมา เป็นทารก
แม่กอดกก กล่อมไกว มิให้หมอง
ป้อนข้าวน้ำ นมสรรพ ประคับประคอง
ลิ้นยุงป้อง ปัดให้ ไม่ไต่ตอม
ยามลูกป่วย ช่วยรักษา ป้อนยาหยูก
ความรักลูก ยิ่งชีวิต จิตถนอม
อดหลับนอน ค่อนรุ่ง พรุ่งก็ยอม
เพราะแม่พร้อม ใจพลี ชีวิตตน

แม่ทำตัวดั่งเทียนไข ส่องสว่างไสว นำทางให้ลูกน้อย
แม้เทียนต้องมอดไหม้ แต่ใจแม่ มีความสุข หนูอยากบอกว่า
ไม่มีอะไรในโลกที่จะนำมาตอบแทนพระคุณที่มอบให้ สิ่งที่หนูอยากบอกแทนความรัก คือ ความกตัญญูกตเวที ที่หนูต้องทำและจดจำให้ขึ้นใจ ในยามที่แม่แก่เฒ่า ดูแล และเลี้ยงดู ค่ะ รักแม่เสมอไม่เปลี่ยนแปลง

Jiffy Thailand