วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ชายคนหนึ่งได้รับการเลื่อนระดับขั้นของเขาในสวนสวรรค์ เพราะลูกที่ศอลิห์ขออภัยโทษให้

ลูกที่ศอลิห์ขออภัยโทษให้.

ท่านนบี ศ็อลลั้ลลอฮุ อลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า: ” แท้จริงชายคนหนึ่งได้รับการเลื่อนระดับขั้นของเขาในสวนสวรรค์ เขาจึงถามขึ้นว่า: ความดีงามเหล่านี้มาจากใหน ? มีคนกล่าวกับเขาว่า: ก็ได้มาจากลูกของท่านที่ขออภัยโทษให้กับท่าน. (บันทึกโดย อิบนุ มาญะฮ์).
การอบรมขัดเกลาลูกๆให้เป็นคนดี มีศีลธรรมจรรยามารยาทอันดีงาม
มีความกตัญญูรู้คุณถึงแม้ว่าพ่อแม่จะตายจากไปแล้วก็ตาม
เขาก็ยังคิดถึงและคอยดุอาขออภัยโทษให้ท่านทั้งสองอย่างเสมอ ด้วยกับดุอาและการขออภัยโทษของลูกที่ศอลิห์
จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้อัลลอฮ์ทรงยกระดับขั้นของพ่อแม่ในสวนสวรรค์
ดังนั้นการเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่ศอลิห์ก็เปรียบเสมือน
การจ่าย ศอดาเกาะห์ ญารียะฮ์ (การบริจาคที่ผลบุญคลื่นอยู่ตลอดเวลา)
การขออภัยโทษของลูกๆให้พ่อแม่หลังจากที่ตายไปแล้ว
ก็เหมือนกับว่าเขาได้ขออภัยโทษให้กับตัวเขาเอง
ความดีงามที่ลูกๆกระทำก็เหมือนกับว่าเขาได้กระทำความดีงามนั้นด้วยตัวของเขาเอง.

The Station – Kohlanta