วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ความรู้อิสลาม

บทความศาสนา ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม

คำพูดของพ่อ เตือนสติลูกสาวเรื่องคู่ครอง
บททดสอบที่ทรมานที่สุด คือ การยึดติดกับมนุษย์
ยุคประหลาด ฟิตนะห์ยุคสุดท้าย
ดุอาอฺนี้นบีสอน อ่านทุกวันแล้วชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆ
ดุอาอฺขอให้จิตใจ ไม่หันเหออกจากทางนำ
นึกถึงตัวเองในวันพิพากษา อย่าหลงดุนยาจนลืมปลายทาง
ละหมาดเตาบัต มีวิธีการอย่างไร?
ชีวิตไม่ดีเพราะไม่ได้ละหมาดให้ดี
เหตุใด อิสลามจึงห้ามไม่ให้หัวเราะมากๆ
ไม่มีวันใดที่อะมัลศอลิหฺ(การงานที่ดี) จะเป็นที่รักยิ่งสำหรับอัลลอฮฺมากกว่าสิบวันแรก(ของเดือนซุลฮิจญะฮฺ)
นบีย้ำเตือน 4 บาปใหญ่ ที่อัลลอฮ์สาปแช่ง
คนเป็นโรคปัสวะเล็ด หรือรู้สึกปัสสาวะเล็ดในขณะละหมาด ควรปฏิบัติอย่างไร?