วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

“ดารุ้ลมูกร้อดรอบีน” บ้านของผู้ที่ถวายความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)

21 ก.ค. 2019
80

ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 70 ปีที่แล้ว มุสลิมกลุ่มหนึ่งจากชุมชนคู้ฝั่งเหนือริมคลองแสนแสบ (ย่านทรายกองดินในปัจจุบัน) ได้ตัดสินใจโยกย้ายแหล่งพำนักพักพิงออกไปสู่พื้นที่แห่งใหม่เพื่อดำรงชีวิต ซึ่งชาวบ้านในสมัยเรียกขานกันว่า “คลองลำหิน” คลองธรรมชาติที่แยกตัวออกมาจากคลองแสนแสบ

มุสลิมกลุ่มนี้ได้ร่วมกันลงหลักปักฐาน หักร้างถางพง แล้วยึดอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำไร่ทำนาและครองตนตามแนวทางแห่งความพอเพียงในพื้นที่ราบลุ่มริมคลอง โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างคลองลำหินเป็นเส้นเลือดหลักหล่อเลี้ยงให้กับชุมชนมุสลิมกลุ่มนี้

แม้จะลงหลักปักฐานร่วมแรงรวมใจประสานสามัคคีก่อเกิดเป็นชุมชนขึ้นมา แต่ในระยะแรกๆชุมชนดังกล่าวก็มีเพียงบาแลเป็นสถานที่ละหมาดประจำวัน แต่หากเป็นวันสำคัญทางศาสนาอย่างวันอีดหรือละหมาดญุมาอะฮ์ อิสลามมิกชนย่านนื้ ก็ยังคงต้องเดินทางไปละหมาดที่มัสยิดหลังใหญ่ย่านคู้ฝั่งเหนือคลองแสนแสบ

ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ไม่นานนักชุมชนแห่งนี้ก็ได้ร่วมกันซะกาตเพื่อสร้างมัสยิดอันเป็นจุดศูนย์รวมเพื่อการรำลึกถึงอัลลอฮฺ(ซ.บ.) โดยอัลมัรฮูมจุฬาราชมนตรีอาจารย์สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาเป็นผู้ให้คำปรึกษาและกำหนดชื่อมัสยิดแห่งนี้ว่า “ดารุ้ลมูกร้อดรอบีน” ซึ่งความหมายในภาษาไทยหมายถึง “บ้านของผู้ที่ถวายความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.)”

ในฐานะผู้นำมัสยิดและชุมชน อิหม่ามประสพ ภู่สำลี ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขยายปรับปรุงบำรุงมัสยิดให้เป็นสง่าราศรีกับชุมชน รวมทั้งรองรับสัปบุรุษที่มรอัตราเติบโตสูงขึ้นจากครอบครัวขยายที่ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกิจการศาสนา รวมทั้งประโยชน์ของสังคมส่วนร่วมในชุมชนและใกล้เคียง มีการจัดแบ่งพิ้นที่เป็นสนามฟุตซอลเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติด โครงการปั่นจักรยาน โดยมอบหมายให้กลุ่มเยาวชนเป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารมัสยิดที่อิหม่ามต้องการให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมและช่วยกันดูแล

ชื่อ มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน (ลำหิน)

ที่อยู่ หมู่8ถนนคู้-คลองสิบ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กทม 10530

เรียบเรียงโดย Beritamuslim