วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2565
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ภาพมัสยิด > มัสยิดซอลิฮุ้ลมุสลิมีน (ลำต้นกล้วย) ประวัติยาวนาน (สงครามโลกครั้งที่สอง)

มัสยิดซอลิฮุ้ลมุสลิมีน (ลำต้นกล้วย) ประวัติยาวนาน (สงครามโลกครั้งที่สอง)


หมวดหมู่ : ภาพมัสยิด เปิดอ่าน 1,274 ครั้ง

ประวัติมัสยิดซอลิฮุ้ลมุสลิมีน (ลำต้นกล้วย)

แต่เดิมมีชื่อว่า สุเหร่าบ้านลำต้นกล้วย เป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยาหลังคาสังกะสี พื้นไม้ยกสูง เนื้อที่อาคารสุเหร่าประมาณ 400 ตารางเมตร สร้างตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฎหลักฐานยืนยัน แต่อยู่ในที่ดินของ ฮัจยีสและห์(นายสมบุญ) ฮัจยะห์ฮาวอ อิบรอเฮม ซึ่งสุเหร่ามีการอนุญาติให้เป็นโรงเรียนสายสามัญ ป.1 ถึง ป.4 อาศัยเป็นอาคารเรียนด้วย

จากหลักฐานเชื่อได้ว่า ชาวมุสลิมชุมชนลำต้นกล้วยได้ร่วมกันสร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2482) บริเวณนี้มีหลุมหลบภัยเป็นเนินดินโคกคู่สูงราว 2 เมตร ยาว 6 เมตร มีเสาไม้ทับไว้หลังเนินดินและมีดินถมทับหลังอยู่ใกล้สุเหร่าและมีลูกระเบิดด้านเป็นลูกเหล็กกลมหนักมาก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15-20 เซ็นติเมตร จำนวนประมาณ 20 ลูก นำมาเรียงที่เชิงบันไดโอ่งน้ำล้างเท้าขึ้นสุเหร่าและล้อมรอบฐานเสาธงชาติโรงเรียน (ผู้เขียนใช้เป็นที่ซ่อนหา และยังเคยใช้ไม้ตอกเข้าไปที่รูลูกเหล็ก หรือใช้กลิ้งแข่งกับเพื่อนๆในวัยเด็ก)

ปี พ.ศ.2508 ฮัจยีสและห์ ฮัจยะห์ฮาวอ อิบรอเฮม และบุตรได้บริจาคที่ดิน 2 ไร่เศษ ให้สร้างโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย(ในบัจจุบัน) และขุดดินทำถนนจากถนนเชื่อมสัมพันธ์เข้ามาในชุมชน เนื้อที่ 7 ไร่ พร้อมยกให้เทศบาลอำเภอหนองจอกพัฒนาเป็นถนนสาธารณะ รวมทั้งวากับที่ดิน 1ไร่ ให้ทำกุโบร์ และอีก 2 ไร่เศษ ให้สร้างมัสยิดขึ้นใหม่ ให้มีชื่อว่า “มัสยิดซอลิฮุ้ลมุสลิมมีน” ลำต้นกล้วย ได้จัดงานวางศิลาฤกษ์เมื่อปี 2515 โดยมีฮัจยีต่วน สุวรรณศาสตร์ จุฬาราชมนตรีเป็นประธานในพิธี คุณหญิงสมร ภูมิณรงค์ ผู้ทำหน้าที่เลขานุการมาร่วมงานในปีเดียวกันนั้น ได้จดทะเบียนมัสยิด เลขที่ 118 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน(พ.ศ) 2560 มีสัปปุระษทั้งสิ้น 660 คน

รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่อีหม่าม จนถึงปัจจุบัน
1. ฮัจยีสและห์ อิบรอเฮม พ.ศ. 2500-2508
2. ฮัจยีเฮ็ม เญ้นประเสริฐ พ.ศ. 2509-2510
3. นายอีซา อับดุลเลาะห์ พ.ศ. 2511-2514
4. ฮัจยีอรุณ ทองเจือ พ.ศ. 2515-2559
5. ฮัจยีเราะห์หมัด โพธิ์กระเจน พ.ศ. 2560- ปัจจุบัน

เรียบเรียงโดย : ทนง นทีพิทักษ์

เปิดอ่าน 1,274 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " มัสยิดซอลิฮุ้ลมุสลิมีน (ลำต้นกล้วย) ประวัติยาวนาน (สงครามโลกครั้งที่สอง) "

ปิดการแสดงความคิดเห็น