วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2565
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ภาพมัสยิด > มัสยิดรายอ สายบุรี ประวัติศาสตร์ยาวนานต้องไปเยี่ยมชมสักครั้ง

มัสยิดรายอ สายบุรี ประวัติศาสตร์ยาวนานต้องไปเยี่ยมชมสักครั้ง


หมวดหมู่ : ภาพมัสยิด เปิดอ่าน 1,263 ครั้ง

มัสยิดรายอ สายบุรี มีจุดเด่นสวยจนต้องลองไปเยี่ยมชมสักครั้ง

สายบุรีเป็นอําเภอที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สืบค้นได้ถึงปี พ.ศ.1719 มีความสําคัญเทียบเท่าเมืองปัตตานี และมีโอกาศรับเสด็จพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง 2 ครั้ง

อําเภอสายบุรีมมีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากและมีมัสยิดสําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่หลายแห่ง แต่ที่มีความเก่าแก่เป็นลําดับต้นๆ ก็คือ “มัสยิดรายอ”

มัสยิดรายอ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2428 โดยสถานปนิกชาวชวาและช่างท้องถิ่น ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาน 1 ปี โดยยังคงรักษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้ได้ครบถ้วน ด้วยรูปทรงหลังคาแบบมีนังกาเบา ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบอินโดนิเซีย

โดดเด่นด้วยผนังหนา ช่องลมฉลุลวดลายสวยงาม และสถานที่เป็นจุดเด่นของมัสยิดแห่งนี้ก็คือ ที่อาบน้ำละหมาดซึ่งเป็นบ่อขนาดใหญ่ ด้านหน้ามัสยิด มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

มัสยิดรายอยังคงใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจประจําวัน เป็นศูนย์กลางของชุมชนสายบุรี และยังสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวมุสลิมที่มองหาสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจและสนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์เข้าไปเยี่ยมชม

มัสยิดรายอ สายบุรี สถานที่ตั้ง ตําบล ตะลุบัน อําเภอ สายบุรี ปัตตานี 94110

http://islamhouse.muslimthaipost.com/article/22299

เปิดอ่าน 1,263 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " มัสยิดรายอ สายบุรี ประวัติศาสตร์ยาวนานต้องไปเยี่ยมชมสักครั้ง "

ปิดการแสดงความคิดเห็น