วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

การเดินทางด้วยเรือเมล์ มุสลิมคลองแสนแสบ เมื่อ 70 ปีที่แล้ว

การเดินทาง ด้วย เรือเมล์ขาวนายเลิศ #สมัย70ปีก่อน​

แถว #ทุ่งบางกะปิ #คลองแสนแสบ #กรุงเทพฯ

ชุมชนที่มาอยู่แถว คลองแสนแสบ

ผู้คนเป็น ชาวมุสลิม ถูกส่งมาจาก ปัตตานี

มาขุดคลองแสนแสบ แล้วตั้งถิ่นฐาน

ริมคลอง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

#คลองแสนแสบ เป็นคลองที่ขุดขึ้น

ตามพระราชดำริของ

#พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)

เพื่อเชื่อม #แม่น้ำเจ้าพระยา

กับ #แม่น้ำบางปะกง เข้าด้วยกัน

ซึ่งมีการใช้ส่วนหนึ่งของคลอง

สำหรับการขนส่งสาธารณะโดย เรือด่วน ที่ กรุงเทพฯ

คลองนี้มีความยาว 72 กิโลเมตรไหลผ่าน 21 เขต

และ เชื่อมคลองสายย่อยกว่า 100 แห่ง

#แสนแสบ” น่าจะเพี้ยนมาจากคำมลายู

“#เซนแญป” เป็นชื่อเรียกขานของ #ชาวมุสลิม

ที่ถูกกวาดต้อนมาจากหัวเมืองภาคใต้

สมัย #พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

และ มาตั้งบ้านเรือนแถบ #วัดชนะสงคราม

กระทั่งสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อขุดคลองแล้วเสร็จ

และ เสร็จศึกจึงให้มาอยู่ตามแนวคลองนั้น

เนื่องจากเคยอาศัยอยู่ริมคลองใกล้ทะเล

กระแสน้ำแรง เมื่อมาอยู่ริมคลองที่น้ำไหลช้า

ค่อนข้างนิ่ง จึงเรียกคลองนี้ว่า

“สุไหงแซนแญบ” หรือ คลองที่เงียบสงบ

โดย #สุไหง แปลว่า คลองหรือแม่น้ำ

และ #แซนแญบ หมายถึง เงียบสงบ

ต่อมาจึงเรียกเพี้ยนกันไปเป็น แสนแสบ

ขอบคุณภาพจาก
56Store photography

แต่งสีโดย #เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น

แอดมิน Bird รับทำปรับภาพขาวดำ เป็น สี
ปรับภาพฟิลม์สี เบลอ เลือนลาง

ให้ความทรงจำของคุณแจ่มชัดอีกครั้ง

เครดิต muslimoptical