วันพุธ 27 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > รอมฏอน > ผู้ที่ละศีลอดระหว่างวัน ในเดือนรอมาฏอนโดยเจตนาและไม่มีอุปสรรคใดๆ

ผู้ที่ละศีลอดระหว่างวัน ในเดือนรอมาฏอนโดยเจตนาและไม่มีอุปสรรคใดๆ


หมวดหมู่ : รอมฏอน เปิดอ่าน 182 ครั้ง

ผู้ที่ละศีลอดในเดือนรอมาฏอนโดยเจตนาและไม่มีอุปสรรคใดๆ

แปลเรียบเรียง อิสมาอีล กอเซ็ม

สำหรับบุคคลที่ละทิ้งการถือศีลอดนั้นมีอยู่สองสภาพด้วยกัน คนที่ละทิ้งการถือศีลอดในขณะที่เขาถือศีลอด ก็คือยังไม่ถึงเวลาละศีลอด โดยที่เขาเจตนาละทิ้งโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ และอีกสภาพหนึ่งก็คือไม่ถือศีลอดเลยเจตนาทิ้งโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ สำหรับประเด็นนี้ขอนำเสนอฟาตาวาของท่านเชค มูฮัมหมัด บิน ซอและห์ อัลอุซัยมีนรอฮิมาอุลลอฮฺ

คำถามที่ 131

ท่านจะมีข้อชี้ขาดอย่างไรสำหรับการละศีลอดในรอมาฏอนโดยไม่มีสาเหตุใดๆที่เป็นอุปสรรคในการถือศีลอด ?

คำตอบ

การละศีลอดในช่วงตอนกลางวันของรอมาฏอน โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบาปใหญ่ และถือว่าเป็นผู้ที่ฝ่าฝืน กระทำความชั่ว จำเป็นที่เขาจะต้องสำนึกผิดขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ และให้ชดเชยวันที่เขาได้ละถือศีลอด หมายถึง ให้ถือศีลอดในวันที่เขาละศีลอดโดยไม่มีเหตุที่เป็นอุปสรรคใดๆ และจำเป็นต้องชดใช้วันที่เขาได้ละศีลอด เนื่องจากเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเขาที่เข้าสู่ข้อบังคับตามหลักการทางศาสนาแล้ว ดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกบังคับที่จะต้องปฏิบัติ เขาจึงจำเป็นต้องชดใช้มันให้สมบูรณ์

แต่สำหรับผู้ที่ละทิ้งการถือศีลอดมาตั้งแต่ต้น(หมายถึงไม่ทำการถือศีลอด) โดยเจตนาและไม่มีอุปสรรคใดๆที่ทำให้ไม่ต้องถือศีลอด ตามทัศนะที่มีน้ำหนักแล้ว เขาไม่จำเป็นต้องชดใช้ เนื่องจากการชดใช้ไม่มีประโยชน์ และจะไม่ถูกรับอีกด้วย เพราะมีกฏเกณฑ์ว่า แท้จริงทุกการประกอบอิบาดะห์มีเวลาที่ถูกกำหนดที่ตายตัว อิบาดะห์ที่ช้าจากวันที่ถูกกำหนดสาเหตุที่ล่าช้าโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ การอิบาดะห์ของเขาจะไม่ถูกรับ เนื่องจากคำพูดของท่านนบี ที่ว่า

” من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد”(152)

“ใครที่ได้ประกอบการงานหนึ่งการงานใดที่งานนั้นไม่ใช่งานของเรา ดังนั้นมันก็ไม่ถูกรับ”

เนื่องจากเขาได้ฝ่าฝืนขอบเขตของอัลลอฮฺ และผู้ที่ฝ่าฝืนขอบเขตของอัลลอฮฺ นั้นถือว่าเป็นการอธรรม และผู้ที่อธรรมนั้น อัลลอฮฺ จะไม่รับจากเขา

อัลลอฮฺ ได้ตรัสไว้ว่า

: ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(البقرة: 229)

“และผู้ใดละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์แล้ว ชนเหล่านั้นแหละคือผู้ที่อธรรมแก่ตัวเอง”

และหากเขาต้องการจะกระทำอิบาดะห์ก่อนที่จะเข้าเวลาของมันนั้น อิบาดะห์ของเขาก็ไม่ถูกรับเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนั้น การที่จะปฎิบัติเมื่อเวลาของมันหมดไปแล้ว อิบาดะห์ของเขาก็ไม่ถูกรับเช่นกันยกเว้นในกรณีที่มีอุปสรรคต่อการปฎิบัติ สามารถมาชดเชยได้

จากเวปไซต์ http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18158.shtml

สรุป สำหรับบุคคลที่ละทิ้งการถือศีลอดโดยไม่มีเหตุที่เป็นอุปสรรค เช่น การเดินทาง หรือ ประสบกับโรคร้าย ความเจ็บป่วยต่างๆ ถ้าไม่ถือศีลอดเลยนั้นเขาไม่จำเป็นต้องถือศีลอดชดใช้ เพราะเวลาของอิบาดะห์ได้หมดไปแล้ว จำเป็นแก่เขาต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮ ทำการสำนึกผิดต่อความผิดของตัวเองที่ผ่านมา และประกอบการงานที่ดีให้มาก เพราะความผิดทุกอย่างอัลลอฮฺ พร้อมที่จะอภัยโทษให้บ่าวของพระองค์เสมอ เมื่อบ่าวของพระองค์สำนึกผิดและเลิกจากการกระทำสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์ ด้วยความจริงใจ

ขออัลลอฮ์ทรงทำให้การถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมทุกคนถูกตอบรับ ณ ที่อัลลอฮฺ

อามีน

www.islammore.com

เปิดอ่าน 182 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ผู้ที่ละศีลอดระหว่างวัน ในเดือนรอมาฏอนโดยเจตนาและไม่มีอุปสรรคใดๆ "

ปิดการแสดงความคิดเห็น