วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

อัลลอฮฺสามารถพลิกหัวใจของใคร เมื่อไหร่ก็ได้ ที่พระองค์ทรงประสงค์

อัลลอฮฺสามารถพลิกหัวใจของใคร เมื่อไหร่ก็ได้ ที่พระองค์ทรงประสงค์

อัลลอฮสามารถพลิกหัวใจของใคร

เมื่อไหร่ก็ได้ ที่พระองค์ทรงประสงค์

คนที่เรียกร้องสู่ความดีหนึ่งๆ ในวันวาน

อาจเป็นคนที่ทำมันเสียเอง

ในวันนี้อัลลอฮสามารถพลิกหัวใจของใคร

เมื่อไหร่ก็ได้ ที่พระองค์ทรงประสงค์

คนชั่วเมื่อวาน วันนี้อาจเป็นคนดี

คนดี เมื่อวาน วันนี้อาจทำความชั่วโดยไม่อาย

อย่าเย่อหยิ่งคิดว่าดีแล้ว จะปลอดภัย

และอย่าสิ้นหวัง คิดว่าไม่ดี แล้วไม่มีโอกาส

อัลลอฮสามารถพลิกหัวใจของใคร

เมื่อไหร่ก็ได้ ที่พระองค์ทรงประสงค์.

“เชื่อมั่นในดุอาอ์”

เครดิส ริสกี ฮาลาล