วันอาทิตย์ 4 มิถุนายน 2566
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ความรู้อิสลาม > “ไข่ไก่” วาญิบต้องล้าง ก่อนนำไปปรุงหรือไม่?

“ไข่ไก่” วาญิบต้องล้าง ก่อนนำไปปรุงหรือไม่?


หมวดหมู่ : ความรู้อิสลาม เปิดอ่าน 323 ครั้ง

ถาม :

บรรดาไข่ ที่ออกมาจากทวารไก่หรือเป็ด วาญิบล้างหรือไม่ ??

……………………………………

ตอบ :

หลักๆต้องดูก่อนว่า มีนะญิส(มีขี้ของมัน)ติดมาพร้อมไข่นั้นด้วยหรือไม่ หากมีนะญิสติดมาพร้อมไข่นั้นด้วย ประเด็นนี้ไม่มีคีลาฟ กล่าวคือ วาญิบล้างโดยเห็นพร้องของบรรดาอุลามาอ์

ส่วนประเด็นตัวไข่ ที่ไม่ติดนะญิสแม้เสี้ยวเดียว
ออกมาในสภาพณ์ที่เกลี้ยง ดูสะอาด ปกติ
ประเด็นนี้ ในมัสหับอัชชาฟีอีย์ของเรา
มีคีลาฟอยู่สามทัศนะด้วยกัน คือ-:

1 – #ทัศนะแรก ไม่วาญิบล้าง
กล่าวคือ บรรดาอุลามาอ์ในมัสหับชาฟีอีย์ส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นโก้ลมั้วะตามัด(ทัศนะที่แข็งแรง) มีความเห็นว่า พิจารณาจากความเปียกชื้นของช่องคลอดผู้หญิงนั้น เข้าข่ายสิ่งสะอาด เด็กที่เกิดมาจึงสะอาด ฉะนั้น ตัวไข่ที่ออกมานั้นเช่นกันจึงสะอาดไปด้วย (เว้นแต่จะมีนะญิสติดมาด้วยเท่านั้น จึงไม่สะอาด)

2 – #ทัศนะที่สอง วาญิบล้าง
ตามทัศนะโก้ลดออีฟ ที่มีความเห็นว่า
ความเปียกชื้นของช่องคลอดนั้น เข้าข่ายสิ่งนาญิส

3 – #ทัศนะที่สาม ไม่วาญิบล้าง
เพราะมันจะเข้าข่ายนะญิสที่ถูกอนุโลม(โดยชาเราะอ์ผ่อนปรนให้)

#สรุปแล้ว ตัวเราสามารถเลือกยึดทัศนะนึงทัศนะใดได้เลยครับ โดยเฉพาะทัศนะแรกของโก้ลมั้วะตามัด(ที่บอกว่าไม่วาญิบล้าง) #แต่ในขณะเดียวกัน การออกจากคีลาฟนั้น ก็คือสิ่งที่ถูกส่งเสริมเช่นกัน กล่าวคือ การล้างบรรดาไข่นั้น ก็จะเข้าข่ายสุนัต ที่พึงปฏิบัติด้วยในคราเดียวกันนั่นเอง …

…… ดั่งกออีดะห์ที่ว่า …… “ خروج من الخلاف مستحب “
“การออกจากคีลาฟนั้น คือสิ่งที่ถูกส่งเสริม”

#ฉะนั้น_เลือกล้างเถอะครับพี่น้อง .

ดูเพิ่มเติม : อีอานะห์ อัฏฏอลีบีน เล่ม 1 หน้า 86-87
อัลฮาวี ลิลฟาตาวี อีมามอัซซูยูตีย์ , เล่ม 1 , หน้า 9-10
|| วัลลอฮุอะอ์ลัม ||

ตอบโดย : บาบอหมาน พัทลุง
เรียบเรียงสรุปความและเติมเต็ม :
แนวทาง อุลามาอฺ อะหฺลุซซุนนะห์

🤲🤲🤲 •• ด้วยสลามและดุอาอ์ •• 🤲🤲🤲
เพจ : แนวทาง อุลามาอฺ อะหฺลุซซุนนะห์

✍️ วัสซาลามุอาลัยกุมวะเราะห์มาตุ้ลลอฮวาบารอกาตุฮ ✍️

เปิดอ่าน 323 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " “ไข่ไก่” วาญิบต้องล้าง ก่อนนำไปปรุงหรือไม่? "

ปิดการแสดงความคิดเห็น