วันจันทร์ 30 มกราคม 2566
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ความรู้อิสลาม > เงินเก็บที่ข้าราชการสะสมใน (กบข.) ต้องจ่ายซะกาต หรือไม่?

เงินเก็บที่ข้าราชการสะสมใน (กบข.) ต้องจ่ายซะกาต หรือไม่?


หมวดหมู่ : ความรู้อิสลาม เปิดอ่าน 70 ครั้ง

คำถาม เงินเก็บที่ข้าราชการสะสมใน (กบข.) ต้องจ่ายซะกาต หรือไม่?

คำตอบ ซะกาต คือ ทานประจำปี หมายถึง ทรัพย์สินส่วนเกินจำนวนหนึ่ง ซึ่งมุสลิมต้องจ่าย 2.5% ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับเมื่อครบรอบปี เมื่อจำนวนผลผลิต ผลเก็บเกี่ยว หรือทรัพย์สินนั้นเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

กรณีของ เงินเก็บในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่ข้าราชการสะสม ในกองทุนนั้น

หากมีจำนวนเงินที่เกินเกณฑ์ที่ศาสนากำหนด เป็นหน้าที่ของคนนั้น ต้อง จ่ายซากาต โดยเกณฑ์ที่อิสลามกำหนด (นีซอบ) เทียบเคียงกับ จำนวนทองคำ 5.6 บาท หรือ 85 กรัม เมื่อเทียบกับราคาทองคำปัจจุบัน จำนวนเงินที่เกินเกณฑ์ คือ 110,000 บาท

เพราะฉะนั้น หาก เรามีเงินเก็บในกองทุน กบข เกินกว่า 110,000 บาท ต้อง จ่ายซากาต 2.5 %

ทั้งนี้วิธีการจ่าย อุลามาอฺ ได้ให้แนวทาง 2 แนวทาง ดังนี้

1. จ่ายทันทีเมื่อครบรอบปี

2. จ่ายที่เดียวเมื่อได้เงินก้อนตอนที่ลาออกจากสมาชิก หรือ เกษียณอายุราชการ

“หัวใจของการบริจาคทานคือ การเสียสละเพื่อคนขัดสนและยากจน คล้ายกับการเสียสละเผยแผ่คำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของกุรอาน”

เงินทองมากมาย ไม่สามารถสร้างความสุขให้ท่านในโลกหน้าได้ นะ

เครดิต : Abunufai Yee Fatoni

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/22464

เปิดอ่าน 70 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " เงินเก็บที่ข้าราชการสะสมใน (กบข.) ต้องจ่ายซะกาต หรือไม่? "

ปิดการแสดงความคิดเห็น