วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ซัยฏอนรักใคร และเกลียดใครมากที่สุด

ครั้งหนึ่งท่านนบียะห์ยา (อ.ล.)
ถามซัยฏอนว่า :

” แกรักใครมากที่สุดและเกลียดใครมากที่สุด”

ซัยฏอนตอบว่า :
” ฉันรักมุอฺ์มินที่ตระหนี่มากที่สุด
และเกลียดคนชั่วที่ใจกว้างมากที่สุด”

เมื่อถามถึงเหตุผลมันตอบว่า :
” ความตระหนี่ของเขาทำให้ฉันวางใจ
ด้วยความตระหนี่อย่างเดียว
ก็มากพอที่จะทำให้เขาตกนรก

แต่ฉันกังวลอยู่เสมอกับคนชั่วที่ใจกว้าง
เกรงว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงพอพระทัยเขา
ด้วยความใจกว้าง

ดังนั้นความเลวทรามทั้งชีวิตของเขา
จะมีความหมายอะไร

เมื่อเทียบกับทะเลแห่งการอภัย
และความเมตตาของพระองค์
พระองค์อาจอภัยให้ทั้งหมดเลยก็ได้

แล้วความพยายามที่ฉันยุแหย่
จนเขาได้ทำความชั่วมาตลอดชีวิต
ก็หมดความหมายทันที “

(จากอีหม่ามฆอซาลี)

ท่านนบีมูฮำหมัด (ซ.ล.) กล่าวว่า
“คนใจกว้างใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ
ใกล้ชิดกับสวรรค์
ใกล้ชิดกับมนุษย์
และห่างไกลจากนรก

ส่วนคนตระหนี่นั้น
ห่างไกลจากอัลลอฮฺ
ห่างไกลจากสวรรค์
ห่างไกลจากมนุษย์
และใกล้ชิดนรก

แน่นอนว่า คนที่โง่ที่ใจกว้าง
เป็นที่พอพระทัยของอัลลอฮฺ
มากกว่าคนเคร่งอิบาดะฮฺที่ตระหนี่”

(รายงานโดย อัตติรมีซียฺ)

????;Abu Umar Al Faqir
همب جغ ضعيف ดูน้อยลง