วันพฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2565
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวประจำวัน > ประกาศจุฬาราชมนตรี การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ ฮ.1443

ประกาศจุฬาราชมนตรี การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ ฮ.1443


หมวดหมู่ : ข่าวประจำวัน เปิดอ่าน 104 ครั้ง

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ
ฮิจเราะห์ศักราช 1443

เพื่อให้การกำหนดวันที่ ๑ เดือนรอยับฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์ ในวันอังคารที่กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในวันและเวลาดังกล่าว หากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายอาศิสพิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

สำนักจุฬาราชมนตรี

อ่านเพิ่มเติม: ความประเสริฐของเดือนรอญับ ดุอาร์และสิ่งที่ควรทำ

เปิดอ่าน 104 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ประกาศจุฬาราชมนตรี การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ ฮ.1443 "

ปิดการแสดงความคิดเห็น