วันอังคาร 21 กันยายน 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ความรู้อิสลาม > อย่าขุดคุ้ยบาปของผู้อื่น

อย่าขุดคุ้ยบาปของผู้อื่น


หมวดหมู่ : ความรู้อิสลาม เปิดอ่าน 39 ครั้ง

#อย่าขุดคุ้ยบาปของคนอื่น

มนุษย์มีจุดอ่อน มีความอ่อนแอ และมีข้อผิดพลาด รวมทั้งสามารถทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งนั้น … อุละมาอ์บางคนถึงกล่าวว่า ที่เราถูกมองเป็นคนดี เพราะอัลลอฮได้ปกปิดบาปและสิ่งน่าเกลียดต่างๆ ไว้ให้ คนถึงมองเห็นแต่สิ่งดีๆ ของเรา

ศาสนาถึงสอนเราให้รู้จักการเตาบะฮฺตัว พร้อมกับการได้รับสถานะที่สูงส่งของคนที่เตาบะฮฺตัวได้…ขณะเดียวกันก็สอนไม่ให้ไปขุดคุ้ยบาปของคนอื่นๆ ศาสนาจึงสอนว่า ใครที่ปกปิดบาปของพี่น้อง อัลลอฮฺก็ปกปิดบาปให้แก่เขาเช่นกัน (ตราบที่บาปนั้นไม่ได้ทำลายผลประโยชน์ของผู้คนที่ศาสนาระบุไว้)

เช่นเดียวกันศาสนาก็สอนไม่ให้เราเป็นคน “หน้าไหว้หลังหลอก” แบบที่ข้างหน้าหยิบยื่นดอกไม้ ข้างหลังหยิบมืดมาทำร้ายกัน หรือแบบที่ปากอย่างใจอย่าง ต่อหน้าอย่าง ลับหลังอย่าง … อุละมาอ์บางท่านจึงกล่าวเตือนว่า อย่าทำตัวเป็นแค่คนรักของอัลลอฮฺในที่แจ้ง แต่กลายเป็นศัตรูในที่ลับ

ศาสนาจึงสอนเราไม่ให้เอาเรื่องชั่วๆในที่ลับๆ มาเปิดเผย ไม่ว่าของตัวเราเอง หรือของคนอื่นๆ สอนไม่ให้เราไปขุดคุ้ย สอดรู้สอดเห็นในเรื่องเลวๆ ของคนอื่น … เช่นเดียวกันศาสนาก็สอนให้เราเป็นผู้ศรัทธาที่ฏออะฮฺทั้งในที่สว่างและที่มืด ทั้งในยามอยู่กับคนหมู่มากและในยามที่อยู่ตามลำพัง

al akh
Shaykh Mahmud

Shaykh Mahmud

เปิดอ่าน 39 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " อย่าขุดคุ้ยบาปของผู้อื่น "

ปิดการแสดงความคิดเห็น