วันอังคาร 21 กันยายน 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ความรู้อิสลาม > การยักยอก-ดอกเบี้ย-การเล่นแชร์-การจำนำ อิสลามว่าอย่างไร?

การยักยอก-ดอกเบี้ย-การเล่นแชร์-การจำนำ อิสลามว่าอย่างไร?


หมวดหมู่ : ความรู้อิสลาม เปิดอ่าน 103 ครั้ง

“.. การยักยอก – ดอกเบี้ย – การเล่นแชร์ – การจำนำ ..”

1. การยักยอก

* คือการเอาทรัพย์มาโดยมิชอบโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ ถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์เป็นสิ่งผิดร้ายแรง เช่น การใช้รถในราชการหรือรถบริษัทเพื่อการส่วนตัว การนำของใช้ในที่ทำงานมาใช้ส่วนตัว การนำทรัพย์ของราชการหรือของบริษัทไปแอบขาย เป็นต้น

* ท่านอุมัรบุตรอัลคอตตอบ ตอนท่านเป็นคอลีฟะฮฺ(ผู้ปกครองประเทศ) เมื่อท่านทำงานหลวงตอนกลางคืนที่บ้าน ท่านจะใช้ตะเกียงของหลวง และเมื่อท่านเสร็จงาน ท่านจะดับมันทันทีและจุดตะเกียงส่วนตัวของท่านแทน

…..” มุสลิมต้องเป็นคนซื่อสัตย์และไว้วางใจได้ “…..

……………………………….

2. ดอกเบี้ย

* จะเป็นผู้รับ – ให้ – บันทึก – พยาน

* เป็นสิ่งที่อิสลามห้ามอย่างรุนแรง และต้องการให้มันหมดไปจากโลก

……………………………….

3. การเล่นแชร์

* แชร์ที่ต้องเสียดอก เป็นสิ่งต้องห้ามชัดเจน

* แชร์ที่ไม่เสียดอก คือแชร์ที่ผลัดกันได้ตามลำดับ ไม่บาปหากไม่มีการโกง ถือว่า เป็นการกู้ยืมและการให้กู้ยืมสลับกันไประหว่างคนได้แชร์กับคนที่ยังไม่ได้แชร์

* คนได้ก่อนคือคนกู้ยืมจากคนได้ทีหลัง และคนที่ได้ทีหลังคือคนให้กู้แก่คนได้ก่อน

* ได้แล้ว ต้องส่งแชร์(ชดใช้แก่คนที่ได้ที่หลัง)ให้ครบตามกำหนด หากไม่ส่งคืนถือว่าเป็นการคดโกง ซึ่งเป็นบาปใหญ่ในอิสลาม

……………………………….
4. การจำนำ

* คือการนำทรัพย์เป็นหลักประกันการกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ แล้วลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ครบถ้วน เจ้าหนี้มีสิทธิ์นำทรัพย์นั้นไปขายได้ เมื่อขายได้แล้วก้อเอาส่วนของเจ้าหนี้ไปตามที่กู้ยืมเท่านั้นและต้องคืนส่วนที่เหลือแก่ลูกหนี้หากขายได้มากกว่าจำนวนหนี้ แต่หากขายได้ต่ำกว่าหนี้ที่ติดอยู่ เจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกเก็บส่วนที่ยังไม่ครบจากลูกหนี้ได้

* การจำนำแบบนี้บริสุทธิ์ ไม่มีการเอาเปรียบทุกฝ่าย ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีการยึดทรัพย์หากทรัพย์มีมูลค่ามากกว่า และเจ้าหนี้ก็ไม่สูญเสียหนี้ของตนเอง

* การจำนำที่มีดอกเบี้ยเป็นสิ่งต้องห้าม เช่นตามโรงรับจำนำทั่วไป การจำนำที่มีการยึดทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่าหนี้ถือว่าเป็นดอกเบี้ยและเป็นการโกงลูกหนี้ เช่นการกู้ยืมตามสถาบันการเงินและโรงรับจำนำทั่วๆไป

* มุสลิมเข้าไปใช้บริการโรงรับจำนำไม่ได้นะครับ เพราะคือการกู้ยืมแบบมีดอกเบี้ย ซึ่งเป็นบาปรุนแรงในอิสลาม

อับดุลเลาะห์ หนูรัก

เปิดอ่าน 103 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " การยักยอก-ดอกเบี้ย-การเล่นแชร์-การจำนำ อิสลามว่าอย่างไร? "

ปิดการแสดงความคิดเห็น