วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ริสกีไม่ใช่แค่เงินทอง การมีครอบครัวที่ดี มีความสุข ก็คือ ริสกี

#ริสกีของคุณคืออะไร???

ริสกี (ปัจจัยยังชีพ) มันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้น แต่ริสกีนั้นมีความหมายที่กว้างมาก มันหมายรวมถึงของขวัญ การอำนวยพร วัตถุ สิ่งของใดๆ ก็ตามจากอัลลอฮฺ เช่น

– ความชาญฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ คือ ริสกี

– การมีโอกาสได้รับใช้ในหนทางของ อัลลอฮ คือ ริสกี

– มีครอบครัวที่ดี มีความสุข คือ ริสกี

– มีลูกที่ดีมีความกตัญญู มีอิมานที่เคร่งครัด ก็คือริสกี

– การมีมรรยาทที่ดีงาม คือ ริสกี

– การมีสุขภาพที่ดี คือ ริสกี

อัลลอฮฺทรงประทานแก่ทุกคนด้วยความรอบรู้และพระปรีชาญาณของพระองค์ว่าสัดส่วนเท่าใดของริสกีควรอยู่ที่ไหน? และริสกีรูปแบบใด ควรอยู่กับใคร ?

เพราะบางสิ่งมันอาจจะเหมาะสมสำหรับคนบางคนที่ริสกีของเขาควรเป็นในรูปแบบของทรัพย์สิน หรือสำหรับบางคนในรูปแบบของการมีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีวิทยปัญญาที่มีความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้องและถูกทิศถูกทาง

ดังนั้นเมื่อ “ริสกี” มีความหมายที่กว้างเช่นนี้ คุณลองไตร่ตรองถึงริสกีที่มีอยู่ในตัวของคุณดูเถิด แล้วคุณจะซาบซึ้งถึงความโปรดปราณอันมากมายของพระผู้เป็นเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งความโปรดปราณในด้านการที่มีสุขภาพที่ดี มีโอกาสได้ปฏิบัติอามัลอิบาดะฮอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดีงาม และรวมไปถึงทักษะ พรสวรรค์ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับอุปนิสัยและความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง ที่มักจะถูกมองข้ามไป

แต่เมื่อคุณไตร่ตรองแล้วพบว่า ไม่มีสิ่งใดที่เป็นความดีงามดังกล่าวปรากฏในชีวิตคุณเลย ก็จงทบทวนดูเถิดว่า แต่ละย่างก้าวของชีวิต คุณได้จมปลักอยู่กับการฝ่าฝืนคำสั่งใช้ของอัลอฮอยู่หรือไม่ หากใช่ ก็จงรีบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและหันมาสูู่หนทางแห่งความถูกต้องเสียเถิด ก่อนที่หายนะจะประสบกับคุณไปมากกว่าที่เป็นอยู่.!

——————————–

◾ขอขอบคุณบทความดีๆที่ให้ข้อคิด???? โดย…

▪บทความ : Cr. Shaykh Mahmud