วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

อย่ากังวลการมีลูกเยอะ เพราะอัลลอฮฺได้กำหนดริสกีไว้แล้ว

อิสลามมีลูกเยอะ ริสกีอันประเสริฐจากอัลลอฮ์

ลูก..คือของขวัญจากอัลลอฮ ลูก..คือ ริสกี ที่ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ ลูก..คือ อามานะห์จากอัลลอฮ อามานะห์ที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับอามานะห์ที่ใหญ่ยิ่ง

อิสลามอย่ากังวลการมีลูกเยอะ เพราะอัลลอฮฺนั้นได้กำหนดริสกีของเราไว้แล้ว การมีลูกเยอะนั้นดีอย่างไรบ้างลองมองข้อดีเพราะริสกีนั้นดีจริง

อิสลามมีลูกเยอะ ริสกีอันประเสริฐจากอัลลอฮ์

จากอัลกุรอานซูเราะฮฺ อันนะฮฺลู อายะห์ที่ 72

ความว่า:  “และอัลลอฮฺทรงกำหนดคู่ครองแก่พวกเจ้าซึ่งมาจากหมูพวกเจ้า (เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน ความรักใคร่ และความเมตตาระหว่างกัน) และทรงทำให้พวกเจ้ามีลูกและหลานจากคู่ครองของพวกเจ้า และทรงประทานริสกีจากสิ่งดีๆ แก่พวกเจ้า ดังนั้น ต่อสิ่งเท็จพวกเขาศรัทธาและต่อความโปรดปรานของอัลลอฮฺพวกเขาเนรคุณกระนั้นหรือ (คือหลังจากเป็นที่ประจักษ์แจ้งในสิ่งต่างๆ จากความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่มีต่อพวกเขาดังได้กล่าวมาแล้ว พวกเขาก็ยังศรัทธาต่อเจว็ดรูปปั้น และปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้ทรงเมตตา) “

ซึ่งการที่อิสลามมีลูกเยอะ มีข้อดีหลายอย่างทั้งโลกนี้ (ดุนยา)และโลกหน้า(อาคิเราะฮฺ) ดังนี้….

1. ท่านนบีจะภาคภูมิใจที่มี (อุมมะฮฺอิสลาม)ประชาชาติแห่งอิสลามเยอะในวันแห่งพิพากษา

2. พ่อแม่จะได้รับผลบุญที่ดูแลลูกๆ และสอนลูกให้เป็นคนดี

3. หากเรามีลูกที่ซอและฮฺ (ที่ดี) อัลลอฮฺจะตอบรับดุอาอฺของเขา

อิสลามมีลูกเยอะ ริสกีอันประเสริฐจากอัลลอฮ์

4. มีลูกเยอะริสกีก็เยอะเหมือนกัน บางครั้งริสกีไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองเสมอไป ริสกีที่ดีอาจจะออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ซึ่งอัลลอฮฺก็ได้กำหนดริสกีของเราไว้แล้ว

5. มีลูกหลายคนลูกจะได้มีเพื่อนเล่นด้วยกันหลายๆคน 

6. เมื่อเราแก่ชรา ลูกๆก็สามารถดูแลเราได้ หากลูกคนนั้นติดงานก็สามารถผลัดกับอีกคนได้ แตกต่างกับครอบครัวที่ลูกไม่เยอะ เพราะไม่สามารถผลัดกับใครได้

อิสลามมีลูกเยอะ แท้จริงข้อดีของการมีลูกเยอะมีอีกมากมาย ที่กล่าวมาเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้น หากต้องการชัดเจนมากกว่านี้ ลองมีลูกเยอะดูเองสิ แล้วจะได้รับรู้ถึงรสชาติของริสกีที่อัลลอฮฺกำหนดไว้ให้กับทุกคนนั้นมีอยู่จริง

เห็นไหมว่า การมีลูกเยอะเป็นสิ่งที่ดี ที่สำคัญไปกว่านั้น สามารถทำให้พ่อแม่มีกำลังใจที่สูงในการหาริสกีสู่ครอบครัว

อินชาอัลลอฮฺ เรามาเพิ่มอุมมะฮฺอิสลามด้วยการมีลูกเยอะๆ

เรียบเรียงโดย Fateemoh , Berita muslim 

ภาพจาก: aiueos.greatfamzz

http://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23031