วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

12 สาเหตุ ที่ทำให้ปัจจัยยังชีพ (ริสกี) ถูกเรียกคืน

12 สาเหตุ ที่ทำให้ปัจจัยยังชีพ (ริสกี) ถูกเรียกคืน

พี่น้องครับ ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ อัลลอฮฺ “ร็อบบุลอาละมีน” ผู้สร้าง ผู้ให้ ผู้ดูแล ผู้รักษา ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง การรู้คุณ การขอบคุณต่อพระองค์ จึงเป็นหน้าที่ที่จำเป็นที่เรา มนุษย์ทุกคนต้องมี อัลลอฮฺ ซุบฯ ได้กล่าวไว้ในซูเราะฮฺ อัน นะหฺลฺ อายะฮฺที่ 18 ว่า

( وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا )

“และหากพวกเจ้าจะนับ “นิอฺมะฮฺ” (ความโปรดปราน)ของอัลลอฮ์ พวกเจ้าก็ไม่สามารถจะคำนวณมันได้”

เมื่อเราไม่สามารถนับนิอฺมะฮฺ ความโปรดปรานที่อัลลอฮฺให้กับเราได้ เพราะมันมากมายเหลือเกิน ดังนั้นเราต้อง ชุโกร ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ ให้มาก

การทำอาม้าลความดีต่างๆ เป็นที่มาแห่งริสกี ในทางตรงกันข้าม หากเราละเลยต่อการอิบาดัตต่ออัลลอฮฺ และบกพร่องให้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ก็จะเป็นสาเหตุให้ริสกีถูกถอดถอนอกไป
สิ่งต่างๆที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ริสกีถูกยึดคืน คือ

1. ละหมาดบกพร่อง​

2. ละหมาดไม่ครบ​

3. ไม่ขอดุอา​

4. ไม่ขอบคุณอัลลอฮ​

5. ไม่มอบหมายการงานต่อพระองค์​

6. ไม่ขอโทษพระองค์เมื่อทำผิด​

7. ไม่ช่วยเหลือพี่น้องที่ตกยาก

8. ทำในสิ่งฝ่าฝืน​

9. บริโภคสิ่งหะรอมเป็นประจำ​

10.ไม่มีความอดทนเมื่อถูกทดสอบ​

11.ตัดสัมพันเครือญาติ​

12.ชอบโอ้อวด

เครดิต Cha Pt