วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ดุอาอฺ ความลับซูเราะห์ยาซีน อายะห์ 58

ซูเราะห์ ยาซีน เป็นซูเราะห์ หนึ่งจากอัลกุรอานที่อยู่ประเภทของซูเราะห์ อัลมักกียะห์ที่มีความสำคัญ จำนวน อายะห์ของซูเราะห์นี้ 83 อายะห์ และเป็นอายะห์สั้นๆ และเป็นซูเราะห์ที่มาสร้างความเข้มแข็งให้กับจิต ใจของบรรดาผู้ศรัทธาได้อย่างมาก เนื้อหาสาระสำคัญ ของซูเราะห์นี้ เป็นซูเราะห์ มักกียะห์ ที่กล่าวถึงหลักความเชื่อ การให้เอกภาพที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ และที่เกี่ยวข้องกับ การให้เอกภาพในเรื่องของการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ และการกล่าวถึงบั้นปลายที่เลวร้ายของบรรดาผู้ที่ปฎิเสธต่อการให้เอกภาพทั้งสองนั้น และเรื่องสำคัญที่กล่าวถึงในซูเราะห์ คือ เรื่องของการฟื้นคืนชีพในโลกหน้า

ดุอาอฺ ความลับซูเราะห์ยาซีน อายะห์ 58 

ใครก็ตามที่ได้อ่านซูเราะห์ยาซีนจนจบ และเมื่อถึงอายะห์ที 58 ด้วยคำว่า “ซะลามุนเกาลัมมิรฺร็อบบิ้รเราะฮีม” ให้อ่านซ้ำอายะห์นี้ 7ครั้ง สำหรับ 7เหนียตขอในสิ่งที่ดี เพื่อให้พระองค์ประทานให้ตามทีเราประสงค์ อินซาอัลลอฮฺ ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่และผู้ทรงปรีชาญาน

วิธีการให้ทำการเหนียต ขอดังต่อไปนี้ คือ

1.”ยาอัลลอฮฺยารอฮีม” ขอได้โปรดยกโทษบาปของฉันและญาติพี่น้องของฉัน

2.”ยาอัลลอฮฺยาเราะฮฺมาน” ขอได้โปรดประทานให้แก่ฉัน,ภรรยา,สามี,ลูกๆ ที่ศ่อและห์และรักในศาสนาอิสลาม

3.”ยาอัลลอฮฺยาร่อซัคคฺ” ขอได้โปรดประทานให้แก่ฉันริสกีทีดี,การงานที่ดีและขอให้มีความดีงามทั้งโลกนี้และโลกอาคีรัต

4.”ยาอัลลอฮฺยาญับบัรฺ” ขอได้โปรดประทานให้แก่ฉัน สิ่งที่ฉันได้ขอดังที่กล่าวมานี้

5.”ยาอัลลอฮฺยามุตากับบีรฺ” ขอได้โปรดให้ข้าพระองค์ห่างไกลจากความยากและ พฤติกรรมที่ชั่ว,มุนาฟิก

6.”ยาอัลลอฮฺยาวาดุรฺ” ขอได้โปรดประทานให้แก่ฉัน และบรรดาผู้ที่มีอีมานทั้งหลายให้มีสุภาพที่ดีทั้งจิตและกาย

7.”ยาอัลลอฮฺยาซัลญะลาลิวัลอิกรอม” ขอได้โปรดประทานให้แก่ฉัน สิ่งที่ฉันได้กล่าวทั้งหมดนี้ขอพระองค์ตอบรับคำวิงวรนี้ด้วยเถิด อามีน ยาอัลลอฮฺ

ซูเราะยาซีน คําอ่าน พร้อมความหมาย คลิก http://quran.muslimthaipost.com/

ที่มา: Rawatan Al-Mubin Syifa Al-Ikhlas

คลิป: Nasri Hemman