วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

มัสยิดในประเทศไทย สถิติจำนวนมัสยิดทั่วราชอาณาจักร

มัสยิดในประเทศไทย สถิติจำนวนมัสยิดทั่วราชอาณาจักร

มัสยิดในประเทศไทยมีจำนวน 4,015 แห่ง (ข้อมูลปี 2563) ส่วนใหญ่อยู่ภาคใต้ของประเทศไทย จำนวน 3,403 แห่ง โดยจังหวัดที่มีมัสยิดมากที่สุด คือ จังหวัดปัตตานี อยู่ที่ 718 แห่ง รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส 675 แห่ง และจังหวัดยะลา 509 แห่ง ส่วนกรุงเทพมหานครมีมัสยิดจำนวน 186 แห่ง

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รวบรวม สถิติจำนวนมัสยิดในประเทศไทยที่จดทะเบียนจัดตั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

มัสยิดในประเทศไทย สถิติจำนวนมัสยิดทั่วราชอาณาจักร มีดังนี้

1. มัสยิดกรุงเทพมหานคร (1*) จำนวน 186 มัสยิด

2. มัสยิดกระบี่ (1*) จำนวน 206 มัสยิด

3. มัสยิดกาญจนบุรี จำนวน 7 มัสยิด

4. มัสยิดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 มัสยิด

5. มัสยิดกําแพงเพชร จำนวน 1 มัสยิด

6. มัสยิดขอนแก่น จำนวน 6 มัสยิด

7. มัสยิดจันทบุรี จำนวน 2 มัสยิด

8. มัสยิดฉะเชิงเทรา จำนวน 67 มัสยิด

9. มัสยิดชลบุรี จำนวน 30 มัสยิด

10.มัสยิดชัยนาท จำนวน 1 มัสยิด

ภาพมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่

11.มัสยิดชัยภูมิ จำนวน 4 มัสยิด

12.มัสยิดชุมพร จำนวน 7 มัสยิด

13.มัสยิดเชียงราย จำนวน 7 มัสยิด

14.มัสยิดเชียงใหม่ จำนวน 14 มัสยิด

15.มัสยิดตรัง จำนวน 152 มัสยิด

16.มัสยิดตราด จำนวน 13 มัสยิด

17.มัสยิดตาก จำนวน 5 มัสยิด

18.มัสยิดนครนายก จำนวน 27 มัสยิด

19.มัสยิดนครปฐม จำนวน 1 มัสยิด

20.มัสยิดนครพนม จำนวน 1 มัสยิด

ภาพมัสยิดอบูบัร ฮาฟิส อ.แม่สาย จ.เชียงราย

21.มัสยิดนครราชสีมา จำนวน 0 มัสยิด

22.มัสยิดนครศรีธรรมราช จำนวน 128 มัสยิด

23.มัสยิดนครสวรรค์ จำนวน 5 มัสยิด

24.มัสยิดนนทบุรี จำนวน 19 มัสยิด

25.มัสยิดนราธิวาส จำนวน 675 มัสยิด

26.มัสยิดน่าน จำนวน 0 มัสยิด

27.มัสยิดบุรีรัมย์ จำนวน 2 มัสยิด

28.มัสยิดบึงกาฬ จำนวน 1 มัสยิด

29.มัสยิดปทุมธานี จำนวน 32 มัสยิด

30.มัสยิดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 13 มัสยิด

ภาพมัสยิดตะโละมาเนาะ หรือ มัสยิดวาดีลฮูเซ็น จังหวัดนราธิวาส

31.มัสยิดปราจีนบุรี จำนวน 2 มัสยิด

32.มัสยิดปัตตานี (4*) จำนวน 718 มัสยิด

33.มัสยิดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 64 มัสยิด

34.มัสยิดพะเยา จำนวน 1 มัสยิด

35.มัสยิดพังงา (1*) จำนวน 107 มัสยิด

36.มัสยิดพัทลุง (1*) จำนวน 101 มัสยิด

37.มัสยิดพิจิตร จำนวน 1 มัสยิด

38.มัสยิดพิษณุโลก จำนวน 1 มัสยิด

39.มัสยิดเพชรบุรี จำนวน 16 มัสยิด

40.มัสยิดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 มัสยิด

มัสยิดนูรุ้ล เอี๊ยะห์ซาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นมัสยิดในความอุปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

41.มัสยิดแพร่ จำนวน 1 มัสยิด

42.มัสยิดภูเก็ต จำนวน 59 มัสยิด

43.มัสยิดมหาสารคาม จำนวน 2 มัสยิด

44.มัสยิดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 มัสยิด

45. มัสยิดมุกดาหาร จำนวน 1 มัสยิด

46.มัสยิดยะลา (1*) จำนวน 515 มัสยิด

47.มัสยิดยโสธร จำนวน 0 มัสยิด

48.มัสยิดร้อยเอ็ด จำนวน 2 มัสยิด

49.มัสยิดระนอง จำนวน 32 มัสยิด

50.มัสยิดระยอง (2*) จำนวน 11 มัสยิด

ภาพมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม จังหวัดระยอง

51.มัสยิดราชบุรี จำนวน 4 มัสยิด

52.มัสยิดลพบุรี จำนวน 5 มัสยิด

53.มัสยิดลําปาง จำนวน 4 มัสยิด

54.มัสยิดลําพูน จำนวน 1 มัสยิด

55.มัสยิดเลย จำนวน 1 มัสยิด

56.มัสยิดศรีสะเกษ จำนวน 1 มัสยิด

57.มัสยิดสกลนคร จำนวน 1 มัสยิด

58.มัสยิดสงขลา (2*) จำนวน 409 มัสยิด

59.มัสยิดสตูล (4*)จำนวน 241 มัสยิด

60.มัสยิดสมุทรปราการ จำนวน 14 มัสยิด

มัสยิดนูรุลอิสลามสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

61.มัสยิดสมุทรสงคราม จำนวน 1 มัสยิด

62.มัสยิดสมุทรสาคร จำนวน 1 มัสยิด

63.มัสยิดสระแก้ว จำนวน 1 มัสยิด

64.มัสยิดสระบุรี จำนวน 5 มัสยิด

65.มัสยิดสิงห์บุรี จำนวน 2 มัสยิด

66.มัสยิดสุพรรณบุรี จำนวน 1 มัสยิด

67.มัสยิดสุราษฏร์ธานี (1*)จำนวน 53 มัสยิด

68.มัสยิดสุรินทร์ จำนวน 1 มัสยิด

69.มัสยิดหนองคาย จำนวน 1 มัสยิด

70.มัสยิดสุโขทัย จำนวน 0 มัสยิด

ภาพมัสยิดนูรุสซุนนะฮฺ ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

71.มัสยิดหนองบัวลําภู จำนวน 2 มัสยิด

72.มัสยิดอ่างทอง จำนวน 3 มัสยิด

73.มัสยิดอุดรธานี จำนวน 2 มัสยิด

74.มัสยิดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 มัสยิด

75.มัสยิดอุทัยธานี จำนวน 2 มัสยิด

76.มัสยิดอุบลราชธานี จำนวน 2 มัสยิด

77.มัสยิดอำนาจเจริญ จำนวน 0 มัสยิด

รวบรวมโดย กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง

(นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์)

ผู้อํานวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์

muslimthaipost.com