วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ชื่นชม รร.แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ให้สิทธิแต่งกาย ละหมาด อาหารฮาลาล แก่ นร.มุสลิม

SOCIAL : เปิดภาพครัวฮาลาล รร.แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี จ.เชียงราย ชาวเน็ตชื่นชมแม้ไม่ใช่พท.ส่วนใหญ่มุสลิมอาศัย แต่เข้าใจพหุวัฒนธรรม

นักเรียนบ้านอัซซิดดิก (มุสลิมใหม่) มีจำนวน 77 คน เรียนที่โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายได้รับประทานอาหารกลางวัน ครัวฮาลาล ที่ทางโรงเรียนจัดให้ โดยปรุงภายใต้การดูแล และคำแนะนำจากบ้านอัซซิดดิก

ทุกวันบ้านอัซซิดดิกจะมีพี่เลี้ยงหมุนเวียนเข้าไปอำนวยความสะดวกและความเรียบร้อยร่วมกับทางโรงเรียนฯ

นับเป็นความประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงให้นักเรียนของเราได้รับโอกาสที่ดี ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าและขอบคุณทางโรงเรียน

ที่อำนวยความสะดวกเช่น
-เครื่องแต่งกาย
-อาหารฮาล้าล
-สิทธิการละหมาด
-อื่นๆที่เกี่ยวกับความร่วมมือต่างๆ

ขอบคุณเพจ บ้านอัซซิดดิก
#ขุนคมคำ
White news