วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2565
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ความรู้อิสลาม > “พาตีเมาะ สะดียามู” ขยับเป็นผู้ว่าฯปัตตานี ผู้ว่าหญิงมุสลิมคนแรกของประเทศไทย

“พาตีเมาะ สะดียามู” ขยับเป็นผู้ว่าฯปัตตานี ผู้ว่าหญิงมุสลิมคนแรกของประเทศไทย


หมวดหมู่ : ความรู้อิสลาม เปิดอ่าน 50 ครั้ง

“พาตีเมาะ สะดียามู” ขยับเป็นผู้ว่าฯปัตตานี ผู้ว่าหญิงมุสลิมคนแรกของประเทศไทย

(15 พ.ย.65) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและโยกย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทนักบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 37 ราย ตามการเสนอของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย โดยในจำนวน 37 ราย มีผู้ว่าฯในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมอยู่ด้วย 2 ราย 2 จังหวัดรายแรก
เป็นบุคคลที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างดีใจและรอคอยกันมากที่สุดที่จะได้มีผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงมุสลิมคนแรกของประเทศ คือ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ส่วนรายที่ 2 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
กรณีที่ นางพาตีเมาะ สะดียามู ได้ขยับขึ้นเป็นผู้ว่าฯปัตตานีคนใหม่ ปรากฏว่าบรรดาข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พากันแสดงความดีใจและแสดงความยินดีด้วยการโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเซียลมีเดียอย่างคึกคักกว้างขวาง
โดยมีเนื้อหาบางส่วนระบุว่า “เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์บนหน้าแผ่นดินไทยเรียบร้อยแล้ว สำหรับมุสลีมะห์ (หญิงมุสลิม) คนแรกของพี่น้องไทยมุสลิมในวงการนักปกครองระดับสูง (ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี) สังกัดกระทรวงมหาดไทย”

พาตีเมาะ สะดียามู เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2508 เป็นคนบ้านปีซัด หมู่ 1 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา
เริ่มต้นการศึกษาระดับประถมตอนต้น-ตอนปลายที่ ร.ร.วัดลำใหม่ และ ร.ร.พัฒนาวิทยา จ.ยะลา ตามลำดับ ก่อนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ที่ ร.ร.พัฒนาวิทยา จ.ยะลา และ ร.ร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
ปริญญาตรี เข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.) ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาสังคม) สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
เริ่มบรรจุรับราชการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2536 เป็นนักการข่าว นักบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระนอง ผอ.สำนักบริหารกลาง (อำนวยการสูง) ศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตามด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง
ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง รองผู้ว่าฯพัทลุง รองผู้ว่าฯนราธิวาส รองผู้ว่ายะลาบ้านเกิด และย้อนกลับมานั่งเก้าอี้ รองผู้ว่าฯนราธิวาส อีกครั้ง และล่าสุด ครม. มีคำสั่งแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ภายหลังจากที่มีการประกาศแต่งตั้งเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้คนมากมายทั้งที่เคยร่วมงานกับพาตีเมาะ เข้าไปแสดงความยินดีในช่องทางต่างๆ จำนวนมาก

#lสำนักข่าวอิสรา #พาตีเมาะสะดียามู #ผู้ว่าหญิงอิสลามคนแรก #สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย #เกษมลิมะพันธุ์

เกษม ลิมะพันธุ์

เปิดอ่าน 50 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " “พาตีเมาะ สะดียามู” ขยับเป็นผู้ว่าฯปัตตานี ผู้ว่าหญิงมุสลิมคนแรกของประเทศไทย "

ปิดการแสดงความคิดเห็น