วันพฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวประจำวัน > ต้อนรับตั้งมัสยิดใหม่ มัสยิดอัลยากู๊บ ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ต้อนรับตั้งมัสยิดใหม่ มัสยิดอัลยากู๊บ ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี


หมวดหมู่ : ข่าวประจำวัน เปิดอ่าน 1,356 ครั้ง

SOCIAL : ต้อนรับตั้งมัสยิดใหม่ ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างมัสยิดฯ โดยฝ่ายทะเบียนและสถิติ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นายเบิ้ม ปาทาน รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายณรงค์เดช สุขจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสุวิทย์ เซ็นเจริญ ประธานฝ่ายทะเบียนและสถิติ กอท. นายเนติพล สกุลขาห์ รองประธานฝ่ายทะเบียนและสถิติ กอท. และอนุกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ กอท. ได้เข้าตรวจสอบการก่อสร้างมัสยิดอัลยากู๊บ ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างมัสยิดดังกล่าวได้ โดยหลังจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างฯจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ กอท. เพื่อพิจารณา และสุดท้ายนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาจัดตั้งต่อไป

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

#ขุนคมคำ

White news

เปิดอ่าน 1,356 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ต้อนรับตั้งมัสยิดใหม่ มัสยิดอัลยากู๊บ ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี "

ปิดการแสดงความคิดเห็น