วันอังคาร 21 กันยายน 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวประจำวัน > ประกาศจุฬาราชมนตรี ว่าด้วย การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ ที่มัสยิด

ประกาศจุฬาราชมนตรี ว่าด้วย การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ ที่มัสยิด


หมวดหมู่ : ข่าวประจำวัน เปิดอ่าน 1,019 ครั้ง

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ว่าด้วย การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด
(ฉบับที่ 9/2564)
https://bit.ly/2V78xYw

2 ก.ย.64 สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศผ่อนปรนละหมาด 5 เวลา และละหมาดวันศุกร์ ที่มัสยิดได้

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทั่วประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น ประชาชนให้ความร่วมมือฉีดวัคซีน ดำเนินชีวิตวิถีใหม่ New Normal
ที่สำคัญโควิด-19 อาจอยู่อีกนานจึงต้องปรับการปฏิบัติศาสนกิจให้เหมาะสมแต่คงเข้มงวดมาตรการสาธารณสุข
โดยมีมาตรการดังนี้

ประชาชนที่อยู่ในชุมชนมีอัตราการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 70% ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปหรือ พท.ที่กอจ.พิจารณาร่วมกับ ผู้ว่าฯให้ผ่อนปรนได้

ผู้ที่มาละหมาด 5 เวลาและละหมาดวันศุกร์ควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม

ละหมาด 5 เวลาไม่เกิน 30 นาที ละหมาดวันศุกร์ไม่เกิน 45 นาที (เริ่มอาซาน-ละหมาดเสร็จ)

ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสาธารณสุข วัดอุณหภูมิ สวมหน้ากาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง อาบน้ำละหมาดที่บ้าน นำผ้าปูละหมาดมาเอง ลงทะเบียนทุกครั้ง

มัสยิดประสาน กอจ. ผู้ว่าฯขออนุญาต หากพท.ใดไม่มีกอจ.ให้ประสานฝ่ายปกครอง

สำนักจุฬาราชมนตรี

เปิดอ่าน 1,019 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ประกาศจุฬาราชมนตรี ว่าด้วย การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ ที่มัสยิด "

ปิดการแสดงความคิดเห็น