วันศุกร์ 18 มิถุนายน 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวประจำวัน > หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลาม เนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.1442

หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลาม เนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.1442


หมวดหมู่ : ข่าวประจำวัน เปิดอ่าน 129 ครั้ง

หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลาม

ซึ่งมีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจ เนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ.1442
มีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2564

แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ดังนั้น ข้าราชการที่ลาหยุดเพื่อไปประกอบศาสนกิจฯ ดังกล่าว ต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศของ ศบค. และประกาศหรือคำสั่งของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด

#อีฎิ้ลฟิตริ1442

ดาวน์โหลด https://bit.ly/3unY5rX

สำนักจุฬาราชมนตรี

เปิดอ่าน 129 ครั้ง

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าวประจำวัน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลาม เนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.1442 "

ปิดการแสดงความคิดเห็น