วันเสาร์ 8 พฤษภาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวประจำวัน > ประกาศ!! ผลิตภัณฑ์อาหารฯ ตราแม่ไพจิตร์ ไม่ได้รับการรับรองฮาลาลจาก สกอท.

ประกาศ!! ผลิตภัณฑ์อาหารฯ ตราแม่ไพจิตร์ ไม่ได้รับการรับรองฮาลาลจาก สกอท.


หมวดหมู่ : ข่าวประจำวัน เปิดอ่าน 148 ครั้ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 3/2564
เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป ตราแม่ไพจิตร์ ไม่ได้รับการรับรองฮาลาลจาก สกอท.

อาศัยความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยออกประกาศและให้คำรับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม สืบเนื่องจากมีการร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับการรับรองฮาลาลในผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป ตราแม่ไพจิตร์ ทุกรสชาติบนบรรจุภัณฑ์ที่ปรากฏสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตามสื่อโฆษณาและสื่อออนไลน์ ว่าได้รับการรับรองฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีการขอรับรองฮาลาลแต่อย่างใด จึงขอประกาศให้ผู้บริโภคทราบว่า ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปตราแม่ไพจิต ไม่ได้รับการรับรองฮาลาลและไม่นุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

**รูปภาพต่างๆ​ ได้มาจากเพจของก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ไพจิตร์​ และแชทของผู้ที่ร้องเรียน แต่ตอนนี้​ เพจปิดไปแล้วนะครับ

Free! Application “Halal Thai”
ฟรี! แอปพลิเคชัน “ฮาลาลไทย”

“ฮาลาลไทย ยึดมั่นในหลักการอิสลาม รับรองโดยองค์กรศาสนา” เครื่องหมายเดียว แบรนด์เดียว ใช้ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน

ระบบ Android : https://play.google.com/store/apps/details…
ระบบ iOs : https://apps.apple.com/th/app/halal-thai/id1446449541?l=th
App: Halal Thai หรือ ฮาลาลไทย แอปพลิเคชัน ใช้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และค้นหาผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง การขอใช้เครื่องหมาย
รับรองฮาลาล โดย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถตรวจสอบ ได้ทันที ด้วยการป้อนหมายเลขรับรองฮาลาล หรือหมายเลข อย. หรือสแกนบาร์โค้ด ที่ติตอยู่กับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ยิ่งไปกว่านั้นสามารถติดต่อผู้ประกอบการในการจับคู่ธุรกิจ และเช็คผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผ่านการรับรองฮาลาลได้ทันที

ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายการรับรองฮาลาลด้วยตนเองกว่าแสนรายการ ได้ถึง 2 ช่องทาง

1. แอปพลิเคชัน Halal Thai ของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยสังเกตที่ไอคอนรูปเครื่องหมายฮาลาลไทย
2.ทางเว็บ www.halal.co.th

***สามารถขอรับรองฮาลาลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.halal.or.th เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0***

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เปิดอ่าน 148 ครั้ง

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าวประจำวัน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ประกาศ!! ผลิตภัณฑ์อาหารฯ ตราแม่ไพจิตร์ ไม่ได้รับการรับรองฮาลาลจาก สกอท. "

ปิดการแสดงความคิดเห็น