วันเสาร์ 8 พฤษภาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวประจำวัน > ประกาศจุฬาราชมนตรี มาตรการและแนวทางปฏิบัติฯ ในเดือนรอมฎอน (ฮ.1442)

ประกาศจุฬาราชมนตรี มาตรการและแนวทางปฏิบัติฯ ในเดือนรอมฎอน (ฮ.1442)


หมวดหมู่ : ข่าวประจำวัน เปิดอ่าน 1,047 ครั้ง

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 (พ.ศ. 2564) (ฉบับที่ 3/2564)

จุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 3/2564 กำหนดแนวทางปฏิบัติในเดือนรอมฎอนให้ทุกมัสยิด มุสลิมทุกคนปฏิบัติอบ่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่้อโควิด-19

จุฬาราชมนตรี ขอความร่วมมือพี่น้องมุสลิมให้ตระหนักในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงของเดือนรอมฎอน ที่มีการถือศีลอด การละหมาดตารอเวี๊ยะห์ การเอี๊ยะติก๊าฟ และการเลี้ยงละศีลอด เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจครบถ้วนสมบูรณ์และมีความเรียบร้อย จึบขอให้มุสลิมปฏิบัติตามประกาศของทางราชการและประกาศจุฬาราชมนตรี

1.การเลี้ยงละศีลอด ผู้จัดเลี้ยงต้องมีมาตรการป้องกันโควิด-19 สถานที่จัดเลี้ยงมีอากาศถ่ายเทสะดวก มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และแยกภาชนะจัดเลี้ยงให้เป็นส่วนบุคคล

2.การละหมาดตารอเวียะห์ ขอความร่วมมือให้มีการมาตรการป้องกันโควิด-19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร และกระชับเวลาปฏิบัติศาสนกิจไม่เกิน 45 นาที

3.การเอี๊ยะติก๊าฟ ให้มีการมาตรการป้องกันโควิด-19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร

4.ให้กรณีที่พบผู้ติดเชื้อหรือเกิดการระบาดในบริเวณใด ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดร่วมมือกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ขอคำปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในการงดการจัดเลี้ยงละศีลอด งดการละหมาดตารอเวี๊ยะที่มัสยิด โดยละหมาดที่บ้าน และงดการเอี๊ยะติก๊าฟ

‘ขอความร่วมมือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดให้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดระเบียบและระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด และปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัด

สำนักจุฬาราชมนตรี

เปิดอ่าน 1,047 ครั้ง

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าวประจำวัน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ประกาศจุฬาราชมนตรี มาตรการและแนวทางปฏิบัติฯ ในเดือนรอมฎอน (ฮ.1442) "

ปิดการแสดงความคิดเห็น