วันอังคาร 13 เมษายน 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวประจำวัน > ประกาศ กอท. เรื่อง ผลิตภัณฑ์อัสมาเป็ดย่าง ไม่ได้รับการรับรองฮาลาลจาก สกอท.

ประกาศ กอท. เรื่อง ผลิตภัณฑ์อัสมาเป็ดย่าง ไม่ได้รับการรับรองฮาลาลจาก สกอท.


หมวดหมู่ : ข่าวประจำวัน เปิดอ่าน 256 ครั้ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

เรื่อง ผลิตภัณฑ์อัสมาเป็ดย่างไม่ได้รับการรับรองฮาลาลจาก สกอท.

อาศัยความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยออกประกาศและให้คำรับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม จึงออกประกาศให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบว่า จากการที่มีเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้บริโภคเกี่ยวกับการรับรองฮาลาลในผลิตภัณฑ์ อัสมาเป็ดย่าง ที่เป็นประเด็นทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า ปรากฏสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยบนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีการขอรับรองฮาลาลแต่อย่างใด จึงขอประกาศให้พี่น้องมุสลิมทราบว่า ผลิตภัณฑ์อัสมาเป็ดย่าง ไม่ได้รับการรับรองฮาลาลและการรับรองการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยได้จาก www.halal.co.th และ Application “HalalThai”

Application “Halal Thai”

แอปพลิเคชัน “ฮาลาลไทย”

จัดทำโดยองค์กรศาสนา สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้ออกเครื่องหมายรับรองฮาลาลไทย เครื่องหมายเดียว มาตรฐานเดียว
ในมุมของผู้บริโภค

1.ใช้ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย

2.ใช้ค้นหาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ทั้งขอใหม่และที่ยังมีการรับรอง “สถานะฮาลาลไทย”

3.ใช้เพื่อการเข้าถึงผู้ประกอบการหรือผู้จัดจำหน่ายและจำหน่าย

4. จับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5.ใช้เพื่อแจ้งเรื่อง-ร้องเรียน ผ่านแอปพลิเคชัน

ในมุมของผู้ประกอบการ ผู้จัดจำหน่ายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย

1.ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยไปทั่วโลก

2.ยืนยันสถานะผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยของผู้ประกอบการ มีการรับรองจริง โดยการป้อนหมายเลขฮาลาลลงในแอปพลิเคชันและกดปุ่มค้นหา ถ้าผู้ประกอบการมีรูปภาพผลิตภัณฑ์ หมายเลข อย. ก็สามารถค้นหาได้ หรือถ้ามีหมายเลขบาร์โคดในระบบก็สามารถใช้สแกนการค้นหาได้เช่นกัน

3.ใช้เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภค (B2C)

4.ใช้เพื่อการเข้าถึงผู้ประกอบการอื่น ผู้จัดจำหน่าย และจำหน่าย (จับคู่ธุรกิจ B2B)

5.ใช้เพื่อแจ้งเรื่อง-ร้องเรียน ผ่านแอปพลิเคชันในทุกกรณี

Android: https://play.google.com/store/apps/details…
และระบบ iOs: https://apps.apple.com/th/app/halal-thai/id1446449541?l=th

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย ต้องระบุหมายเลขฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายรับรองฮาลาลอย่างชัดเจน เพื่อผู้บริโภคสามารถนำหมายเลขมาตรวจสอบย้อนกลับได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง
ถ้ามีแค่เครื่องหมายรับรองฮาลาลไทยและไม่มีหมายเลขฮาลาลไทย บนบรรจุภัณฑ์สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าปลอม ละเมิด หรือไม่มีการขอรับรองฮาลาลไทย สามารถใช้แอปพลิเคชันถ่ายรูปแจ้งเรื่อง-ร้องเรียน เพื่อตรวจสอบได้ทันที หรือส่งเรื่องมาทางไลน์ได้ที่ @halal

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยมากกว่า 150,000 รายการที่ได้รับเครื่องหมายการรับรองฮาลาลไทยสามารถตรวจสอบและค้นหาง่ายๆด้วยตัวคุณเองถึง 2 ช่องทาง

1. แอปพลิเคชัน Halal Thai ของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยสังเกตที่ไอคอนรูปเครื่องหมายฮาลาลไทย

2.ทางเว็บ www.halal.co.th

รบกวนพี่น้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาและอย่าลืมโหลดแอบมาใช้นะครับ ฟรี 🙏

มาตรฐานฮาลาลไทย “ตามหลักการศาสนา โดยองค์กรศาสนา บูรณาการด้วยมาตรฐานสากล” สามารถขอรับรองฮาลาลผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ www.halal.or.th เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เปิดอ่าน 256 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ประกาศ กอท. เรื่อง ผลิตภัณฑ์อัสมาเป็ดย่าง ไม่ได้รับการรับรองฮาลาลจาก สกอท. "

ปิดการแสดงความคิดเห็น