วันพฤหัสบดี 28 มกราคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวประจำวัน > ปิด 5 มัสยิด จ.เชียงใหม่ ป้องกันโควิด-19

ปิด 5 มัสยิด จ.เชียงใหม่ ป้องกันโควิด-19


หมวดหมู่ : ข่าวประจำวัน เปิดอ่าน 101 ครั้ง

COVID-19: ปิด 5 มัสยิดเชียงใหม่ ป้องกันโควิด-19

ด้วยกับสถานการณ์ขณะนี้มีการระบาดโควิด-19

อิหม่ามอวยชัย มานิตย์วิรุฬห์ มัสยิดอัลเอี๊ยะห์ซาน บ้านยาง

อิหม่ามยงยุทธ ยาณะ มัสยิดอัสสอาดะฮ์ หัวฝาย

อิหม่าม พ.ท.มนัส ขันธมาส มัสยิดอัลเราะมะฮฺ บ้านท่าตอน

อิหม่ามสุจินต์ อธิกอัจฉริย (มัสยิดอัลอิมานิ 芳縣清真寺) บ้านป่าบง

อิหม่ามธวัชชัย เหมรัตตระกูล มัสยิดบ้านหลวง ดอยอ่างขาง

อิหม่ามประจำมัสยิดทั้ง 5 มัสยิด มีความเห็น

และมติให้ #ปิดมัสยิด ทั้ง 5 มัสยิด

ห้ามทำกิจกรรมใดๆ และ #การปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิด

ที่เป็นการรวมคนหมู่มาก รวมทั้งการเรียนการสอนฟัรฎูอีน

ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลาย และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ฮัจยียงยุทธ ยาณะ ปฎิบัติหน้าที่แทนปธ.กอจ.เชียงใหม่ /

ผอ.ศูนย์ประสานงาน 5 มัสยิด(ตอนบน) จ.เชียงใหม่

แจ้งข่าวโดย สมศักดิ์ ยีมะเฟือง เลขานุการ 5 มัสยิด

ข่าวมุสลิมเชียงใหม่

#ขุนคมคำ
White news

เปิดอ่าน 101 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ปิด 5 มัสยิด จ.เชียงใหม่ ป้องกันโควิด-19 "

ปิดการแสดงความคิดเห็น