วันศุกร์ 18 กันยายน 2563
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวประจำวัน > ร้องประธานรัฐสภา โรงอาหารสภา ไม่มีร้านอาหารฮาลาล ขายให้พี่น้องมุสลิม

ร้องประธานรัฐสภา โรงอาหารสภา ไม่มีร้านอาหารฮาลาล ขายให้พี่น้องมุสลิม


หมวดหมู่ : ข่าวประจำวัน เปิดอ่าน 26 ครั้ง

วันที่ 5 ก.ค. ที่รัฐสภา นายวรา จันทร์มณี เลขาธิการชมรมคนรักศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยโต๊ะอิหม่ามเจ๊ะอิสมาแอน ปะดุกา และตัวแทนชาวมุสลิม จ.สตูล เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้โรงอาหารมีอาหารฮาลาลสำหรับชาวมุสลิม ผ่านทาง นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.ก้าวไกล ในฐานะ กมธ.ด้านชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง สภาผู้แทนราษฎร

โดยในหนังสือได้อ้างถึง รัฐสภาซึ่งเป็นศูนย์รวมของตัวแทนประชาชน ควรเป็นสถานที่ที่เปิดกว้าง และพยายามทำทุกอย่างให้เท่าเทียม มีการเปิดโอกาส อำนวยความสะดวกต่อประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ วัย สภาพทางกาย โดยเสมอภาค ไม่เว้นแม้แต่เรื่องอาหาร แต่สิ่งที่พบว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นก็คือ ในโรงอาหารอาคารรัฐสภาฝั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีร้านอาหารฮาลาลสำหรับพี่น้องชาวมุสลิม

เมื่อได้สอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่า สำหรับในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นมุสลิมมีการจัดอาหารให้ เรื่องที่มีการจัดอาหารสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือมีร้านอาหารสำหรับประชาชนศาสนาอื่น แต่กลับไม่มีร้านอาหารสำหรับประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งสะท้อนถึง “การมองเห็น” การให้ความสำคัญอย่างความเท่าเทียมต่อพลเมือง

แม้จะเป็นเรื่องที่บางฝ่ายหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เมื่อพิจาณาให้ละเอียดถี่ถ้วนกลับไม่เล็กน้อย ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเสรีภาพโอกาสเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก กีดกัน ละเลย หรือถูกทำให้เป็นอื่น โดยเฉพาะในสถานที่สำคัญอย่างรัฐสภา

ทั้งนี้ยังไม่กล่าวถึงการที่รัฐยังไม่ให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมในเรื่องเชื้อชาติ ชนพื้นเมือง ศาสนา เพศ สถานภาพที่แตกต่าง สภาพทางกาย หรือสิทธิมนุษยชนอย่างเสมอภาคไปถึงรายละเอียดในทางปฏิบัติ รวมถึงปัญหาที่พี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกกระทำเสมือนเป็นพลเมืองชั้นสองมาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: ข่าวสด

เปิดอ่าน 26 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ร้องประธานรัฐสภา โรงอาหารสภา ไม่มีร้านอาหารฮาลาล ขายให้พี่น้องมุสลิม "

ปิดการแสดงความคิดเห็น